Μεταφορά μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο Στούπας

0

11.000 ΧΙΛΙΑΔΕΣ € ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Την “απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Μεσσηνίας” προς και από το Δημοτικό Σχολείο της Στούπας Δυτικής Μάνης από τα γύρω χωριά, με συνοδό, αποφάσισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης (Αριθμ. Πρωτ.: 55485/27.09.2018) και στη συνέχεια «η παρούσα απόφαση να υποβληθεί προς έγκριση και κατά την επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

Ειδικότερα ο Περιφερειάρχης αποφάσισε «την έγκριση ανάθεσης στην εταιρεία SUNBUS STIN KALAMATA IKE – Zafiropoulos Travel Center (έδρα: Αριστομένους & Βαλαωρίτου, Καλαμάτα, τηλ/fax 27210.95400, email: zaftravel@hotmail.com, Α.Φ.Μ. 800819712, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας) της παροχής υπηρεσιών μεταφοράς, με δύο κλιματιζόμενα λεωφορεία 50 θέσεων, των μαθητών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Στούπας Δυτικής Μάνης Ν. Μεσσηνίας, από 1.10.2018 έως 31.10.2018, έναντι συνολικού ποσού 11.000,00€ με 24% Φ.Π.Α., για τα κάτωθι δρομολόγια:

  1. Λαγκάδα – Θαλάμες – Νομιτσί – Πλάτσα – Ρίγκλια – Στούπα με επιστροφή, με συνοδό.
  2. Εξωχώρι – Καρδαμύλη – Νέο Προάστιο – Προάστιο – Στούπα με επιστροφή, με συνοδό.

Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί προς έγκριση και κατά την επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Εξ άλλου ο Περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης πήρε απόιφαση (Αριθμ. Πρωτ 55473/27.09.2018) για «έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 11.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, εις βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 192 και ΚΑΕ 0821.0001 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οικονομικού έτους 2018, για τη διενέργεια απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Μεσσηνίας, με μισθωμένα μεταφορικά μέσα, για χρονική περίοδο 23 ημερών του σχολικού έτους 2018 – 2019. Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί προς έγκριση και κατά την επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου»

Ακολούθησε απόφαση (A/A 2469 με Αριθ. Πρωτ. 255746/61442/27.09.2018) της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Κων. Νικολάκου  και της αν. πρ. Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Αγγ. Πουλοπούλου με την οποία εγκρίθηκε «η δέσμευση πίστωσης ύψους έντεκα χιλιάδες ευρώ (11.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του(ης) “05.192 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Π.Ε. Μεσσηνίας” K.A. Eξόδων 0821.0001 του οικονομικού έτους 2018 για «Δαπάνη και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Μεσσηνίας”».

μοιραστειτε το:

Comments are closed.