Μεσσηνία: Έργα 2,7 εκ. € εντάσσονται στο Leader

0
ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΡΓΑ ΜΕ ΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Γνωστοποιήθηκαν από την Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) – Αναπτυξιακή Μεσσηνίας – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, τα οριστικά αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης Δημοσίων Παρεμβάσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, η οποία περιλαμβάνει τα έργα που εγκρίθηκαν, στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης έργων δημόσιου χαρακτήρα που χρηματοδοτούνται από το εν λόγω πρόγραμμα.

Τα οριστικά αυτά αποτελέσματα, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, προέκυψαν “μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών και την έγκριση υπερδέσμευσης ύψους 1.459.640 € από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επί του αρχικού ποσού 1.290.000 € της 1ης πρόσκλησης έργων δημόσιου χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER (Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020)”.

Αποτελούν δε, τα οριστικά αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης, με τη συνολική δημόσια δαπάνη των προς ένταξη αυτών έργων να ανέρχεται σε 2.749.640 ευρώ.

Στην ίδια ανακοίνωση προστίθεται, τέλος, ότι “για τις αιτήσεις που επιλέχθηκαν προς ένταξη, θα εκδοθεί απόφαση ένταξης πράξεων από την ΕΥΔ ΕΠ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ακολούθως, οι δικαιούχοι θα κληθούν από την ΟΤΔ για την υπογραφή σύμβασης υλοποίησης των ενταγμένων έργων τους”.

  • Δείτε εδώ τον τελικό πίνακα των αποτελεσμάτων.
μοιραστειτε το:

Comments are closed.