Μεσσήνη: Ειδικό βοήθημα για επανασύνδεση με το ηλεκτρικό

0

Οι καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση για την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος (διαγραφής όλου ή μέρους των χρεών τους), προκειμένου να επανασυνδεθούν, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Περιβάλλοντος-Ενέργεια και Οικονομικών (ΦΕΚ 3088 Β’, 24-7-2020).

Προϋποθέσεις:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 30/04/2020 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Το βοήθημα χορηγείται αποκλειστικά για την κύρια κατοικία του νοικοκυριού.

Τα εισοδηματικά όρια, ανάλογα με το μέγεθος του νοικοκυριού ορίζονται ως εξής:

  • Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 9.000 €.
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 13.500 €.
  • Δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 15.750 €.
  • Τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη 18.000 €
  • Τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη 24.750 €.
  • Τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη 27.000 €.
  • Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθενται 4.500 € και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος 2.250 €, με ανώτατο όριο τα 31.500 €.
  • Αν στο νοικοκυριό περιλαμβάνεται άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 8.000 € ενώ αν υπάρχει άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα όρια αυξάνονται κατά 15.000 €.

Τα περιουσιακά κριτήρια είναι τα εξής:

Η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 120.000 € για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, συν 15.000 € για κάθε μέλος με ανώτατο όριο τα 180.000 €. Επίσης το νοικοκυριό δεν πρέπει να δηλώσει δαπάνες πολυτελείας (π.χ. σκάφη αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία, οικιακές βοηθοί κλπ.).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον Δήμο Μεσσήνης.
Μαζί με την αίτηση τα νοικοκυριά θα πρέπει να υποβάλουν την τελευταία δήλωση εισοδήματος (Ε1), το Ε9, το εκκαθαριστικό εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α εφόσον υπάρχει άτομο ή άτομα με αναπηρία άνω του 67 % και βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή κρατικού νοσοκομείου, για την ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης.

Αν η αίτηση γίνει δεκτή, τότε ο ΔΕΔΔΗΕ αναλαμβάνει την καταβολή του βοηθήματος και την επανασύνδεση (χωρίς τέλη επανασύνδεσης). Το ύψος του βοηθήματος καθορίζεται ως εξής:

Για συνολικές οφειλές έως 6.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το σύνολο της οφειλής, από 6.000 έως 9.000 € θα καταβάλλεται το 75%, από 9.000 έως 12.000 € θα καταβάλλεται το 50% της οφειλής και για οφειλές άνω των 12.000 € θα καταβάλλεται το 30% της οφειλής.

Οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν επανασύνδεση μπορούν να ενημερώνονται σχετικά από το αρμόδιο τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Δήμου Μεσσήνης στα τηλέφωνα 27223-60185 και 27223-60150.

μοιραστειτε το:

Comments are closed.