Μειωμένοι λογαριασμοί της ΔΕΗ

0

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1936 Β’/30-5-2018) η κοινή υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ. Σταθάκη για την “Εφαρμογή Περιβαλλοντικού Οικιακού Τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η ενίσχυση είναι 42 € ανά Μεγαβατώρα (MWh) και αφορά τετραμηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 2400 κιλοβάτ (kWh). Με δεδομένο ότι τα 2400 kWh είναι 2,4 MWh, το ανώτερο ποσό που μπορεί να έχει έκπτωση ένας οικιακός καταναλωτής Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης το τετράμηνο ως προς το κόστος ρεύματος είναι 100,80 €, κατ’ ανώτατο όριο, αν εξαντλήσει το όριο των 2400 kWh.

Από την έκπτωση της συγκεκριμένης κοινής υπουργικής απόφασης εξαιρούνται οι δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (Κ.Ο.Τ) με τις ειδικότερες προβλέψεις της παραγράφου 3, οι δικαιούχοι του Ειδικού Τιμολογίου Οικιακής Χρήσεως για τις Πολύτεκνες Οικογένειες, οι δικαιούχοι ειδικού τιμολογίου κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, οι ενταγμένοι αυτοπαραγωγοί σε πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το 1ο Άρθρο “η ενίσχυση λόγω περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από λιγνιτική δραστηριότητα ορίζεται, αρχής γενομένης από το έτος 2018, στο ποσό των σαράντα δύο (42) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας”.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης, όπως ορίζει το Άρθρο 3 παρ. 1 “είναι οι οικιακοί καταναλωτές εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας με τετραμηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 2400 kWh. Σε περίπτωση που η τετραμηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι μεγαλύτερη του ορίου των 2400 kWh, η ενίσχυση δίνεται μέχρι του ορίου αυτού”.

Υπάρχουν όμως και οι εξαιρέσεις του κανόνα. Όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου “από την έκπτωση της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης εξαιρούνται οι δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (Κ.Ο.Τ) με τις ειδικότερες προβλέψεις της παραγράφου 3 που ακολουθεί, οι δικαιούχοι του Ειδικού Τιμολογίου Οικιακής Χρήσεως για τις Πολύτεκνες Οικογένειες, οι δικαιούχοι ειδικού τιμολογίου κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τον ΚΚΠ ΔΕΗ Α.Ε. και τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 127/1990 ΠΥΣ, οι ενταγμένοι αυτοπαραγωγοί σε πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, και οι ωφελούμενοι από πρόγραμμα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 11 του ν. 4513/2018, όπως ισχύει”.

  • Δείτε στη συνέχεια ολόκληρη την κοινή υπουργική απόφαση:

 

μοιραστειτε το:

Comments are closed.