Μίσθωση μηχανημάτων για επεμβάσεις στη Μαραθόλακκα

0
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΛΛΑΜΑΤΑΣ ΘΑΝΑΣΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Με απόφαση του δημάρχου Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου, εγκρίθηκε και διατέθηκε πίστωση ύψους 69.985,00 € “για την Δαπάνες απαιτούμενων συμπληρωματικών επεμβάσεων στη Μαραθόλακα”, όπως αναφέρεται σε αυτήν. Είχε προηγηθεί αίτημα της Κοκκωνίας Γιαννοπούλου, Τμήμα Ανακύκλωσης “περί της αναγκαιότητας: μίσθωση μηχανημάτων και αυτοκινήτων για συμπληρωματικών επεμβάσεων στην Μαραθόλακα λόγω κήρυξης του δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας”.

Ειδικότερα στην απόφαση του δημάρχου αναφέρονται –μεταξύ άλλων- και τα εξής:

«Έχοντας υπ’ όψη:
3. Το υπ’ αριθμ 169/2020 τεκμηριωμένο αίτημα του Γιαννοπούλου Κοκκωνία της Τμήμα Ανακύκλωσης περί της αναγκαιότητας: μίσθωση μηχανημάτων και αυτοκινήτων για συμπληρωματικών επεμβάσεων στην Μαραθόλακα λόγω κήρυξης του δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε και διαθέτουμε πίστωση ύψους Εξήντα Εννιά Χιλιάδες Εννιακόσια Ογδόντα Πέντε Ευρώ (69.985,00 ) Ευρώ, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με ΚΑΕ 20.7311.07 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την Δαπάνες απαιτούμενων συμπληρωματικών επεμβάσεων στη Μαραθόλακα».

  • [Έχουμε διατηρήσει την ορθογραφία και τη σύνταξη της απόφασης].
μοιραστειτε το:

Comments are closed.