Μάκαρης: Ταΰγετος και Νέδοντας εκπέμπουν SOS

0

«ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΑ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΣΤΗΝ ΜΑΡΑΘΟΛΑΚΚΑ»

Επίσκεψη στο χώρο διαχείρισης απορριμμάτων της Καλαμάτας στην Μαραθόλακκα διενήργησε η δημοτική παράταξη «Ανοιχτός Δήμος- Ενεργοί Πολίτες». Σκοπός της επίσκεψης μας ήταν να διαπιστώσουμε ιδίοις όμμασι την προέλευση των στραγγιδίων που ρυπαίνουν τον ποταμό Νέδοντα .

Κατά την επιτόπου αυτοψία της δημοτικής μας παράταξης διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

  1. Η αποκατεστημένη χωματερή συνεχίζει να πάσχει αφού νέα ρήγματα έχουν δημιουργηθεί ενώ τα παλαιότερα δεν έχουν αποκατασταθεί.
  2. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται σε μια μεγάλη ποσότητα, τουλάχιστον 3.000 κυβικών μέτρων, σύμμικτων απορριμμάτων, τα οποία βρίσκονται σε επικλινές έδαφος δίπλα στην αποκατεστημένη χωματερή. Τα στραγγίσματα αυτής της χωματερής οδηγούνται με φυσική ροή στους «Πέντε Δρόμους» και από εκεί στο ποταμό Νέδοντα. Η χωματερή αυτή χρήζει άμεσης αποκατάστασης και μάλιστα πριν να ξεκινήσουν οι φθινοπωρινές βροχοπτώσεις που θα συμπαρασύρουν στραγγίσματα τα οποία θα ρυπάνουν ξανά τον ποταμό Νέδοντα.
  3. Παρατηρήθηκαν μεγάλες ποσότητες διαρρηγμένων δεμάτων στις θέσεις εναπόθεσης αυτών που θα πρέπει να αποκατασταθούν
  4. Παρατηρήθηκε βελτίωση των συνθηκών υγιεινής των εργαζομένων
  5. Έχει ξεκινήσει επιτέλους η κομποστοποίηση των οργανικών.

maratholakka_18.7 d

Συνολικά, ενώ διαπιστώνεται ότι γίνονται προσπάθειες καλύτερης διαχείρισης με το νέο ανάδοχο, σε σχέση με παλαιότερα, δεν έχει αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα της χωματερής η οποία συνεχίζει και ρυπαίνει δηλητηριάζοντας τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα αλλά και τον ποταμό Νέδοντα.

Η δημοτική παράταξη «Ανοιχτός Δήμος- Ενεργοί Πολίτες» θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς και να παρεμβαίνει αποτελεσματικά στο περιβαλλοντικό πρόβλημα της Μαραθόλακκας μέχρι να γίνει πλήρης και ουσιαστική αποκατάσταση.

Μανώλης Μάκαρης

Επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης του Δήμου Καλαμάτας

μοιραστειτε το:

Comments are closed.