Καλαμάτα: 11 εκατ. € για νέο κεντρικό αγωγό ύδρευσης

0

Mε απόφασή του Υπουργού Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση, εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 11.127.000 € προ ΦΠΑ, για την αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές του Πηδήματος μέχρι την Καλαμάτα και τη Μεσσήνη, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VΙΙ του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

Η χρηματοδότηση του έργου, που εγκρίθηκε μετά από αίτημα του Συνδέσμου Ύδρευσης, και στοιχειοθετήθηκε σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑΚ, πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Δικαιούχου (φορέας πρότασης) και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.


Ο νέος αγωγός Φ800 (με μπλε χρώμα στο χάρτη), ο υπάρχων αγωγός Φ600 (με πορτοκαλί χρώμα)

Ο νέος αγωγός Φ800 (με μπλε χρώμα στο χάρτη), που θα υδροδοτεί την Καλαμάτα, θα πορεύεται επί της παλαιάς εθνικής οδού Καλαμάτας – Τρίπολης και όχι ανατολικά αυτής, όπως ο υπάρχων αγωγός Φ600 (με πορτοκαλί χρώμα).

Στο αίτημα, για το οποίο υπάρχει ογκώδης πλήρης μελέτη, σημειώνεται ότι «οι υπάρχοντες κεντρικοί αγωγοί μεταφοράς πόσιμου νερού από την Τ.Κ. Πηδήματος προς Καλαμάτα και Μεσσήνη (Φ600 & Φ300) είναι πεπαλαιωμένοι (χρονολογούνται από το 1938) και ανεπαρκούς διατομής για τις σημερινές και τις μελλοντικές ανάγκες υδροδότησης. Ιδιαίτερα ο αγωγός διατομής Φ600 διέρχεται από ιδιοκτησίες, με αποτέλεσμα οι διαρροές να μη γίνονται έγκαιρα αντιληπτές και οι επισκευές να είναι δύσκολες, αφού δεν υπάρχει πρόσβαση στους αγωγούς.

Ακόμη, λόγω ιδιαίτερης ανάπτυξης των περιοχών υδροδότησης οι ανάγκες για κατασκευή νέου κεντρικού αγωγού έχουν μεγαλώσει. Για το λόγο αυτό ο Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμων Καλαμάτας – Μεσσήνης και Κοινοτήτων Περιοχής Καλαμάτας σε συνεργασία με την ΔΕΥΑ Καλαμάτας συνέταξε μελέτη για το έργο: «αντικατάσταση κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού από τις πήγες της Τ.Κ. Πηδήματος μέχρι την Καλαμάτα – Μεσσήνη».

Η μελέτη αυτή προβλέπει την αντικατάσταση των υπαρχόντων αγωγών διατομής Φ600 & Φ300 από την Τ.Κ. Πηδήματος έως Καλαμάτα με νέο αγωγό διατομής Φ800 και του αγωγού διατομής Φ300 από την Τ.Κ. Ασπροχώματος με νέο αγωγό διατομής Φ400.

Ο νέος κεντρικός αγωγός διατομής Φ800 από την Τ.Κ. Πηδήματος έως την Καλαμάτα έχει σχεδιαστεί για μεταφορά νερού για 150.000 κατοίκους, ώστε να καλύπτει τις μελλοντικές ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Καλαμάτας, του Δήμου Μεσσήνης και των Τοπικών Κοινοτήτων της παραλιακής ζώνης του Δήμου Δυτικής Μάνης (από Αβία έως Τραχήλα)».

μοιραστειτε το:

Comments are closed.