Καλαμάτα: Οι πίνακες για Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

0

Αναρτήθηκαν σήμερα, Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Καλαμάτας οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών, όσον αφορά στη φοίτηση παιδιών στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας. Οι προσωρινοί πίνακες αφορούν στο σχολικό έτος 2019-2020 και συντάχθηκαν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/02.07.2019 απόφαση της ειδικής επιτροπής επιλογής.

Στους γονείς δίδεται η δυνατότητα ένστασης για τυχόν λάθος όσον αφορά στην μοριοδότηση από 05-07-2019 έως 12-07-2019. Οι ενστάσεις θα κατατεθούν στη Διεύθυνση Πρόνοιας, Δημαρχείο, Αθηνών 99, Β΄ κτήριο, γραφείο 227, τηλ. 27213 60647, -648, -649.

Η κατάρτιση των οριστικών πινάκων επιλογής και των πινάκων επιλαχόντων βάσει μορίων, θα γίνει μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., εντός του μηνός Αυγούστου 2019.

Για διευκόλυνση των γονέων, τα αποτελέσματα της μοριοδότησης με τους σχετικούς πίνακες παρατίθενται στη συνέχεια. Πατώντας πάνω σε κάθε κατηγορία μπορείτε να δείτε τη μοριοδότηση:

μοιραστειτε το:

Comments are closed.