Καλαμάτα: Δύο σχολές με 6 τμήματα και έδρα Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου

0
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ Ν/Σ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Όπως το είχε σχεδιαστεί και περιλαμβανόταν στο σχέδιο νόμου η συγχώνευση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με το ΤΕΙ Πελοποννήσου και 4 τμήματα του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας -και παρά τις αντιδράσεις της πρυτανείας του ΑΕΙ Πελοποννήσου- κατατέθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης, στη Βουλή, προς ψήφιση,  το πολυνομοσχέδιο 226 άρθρων και 404 σελίδων.

Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου εντάσσονται κατ’ εξαίρεση 4 τμήματα του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, το οποίο καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και εντάσσεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Στην Καλαμάτα, ωφελημένη από τις συγχωνεύσεις, ιδρύονται 2 πανεπιστημιακές σχολές, όπου θα λειτουργούν 6 συνολικά Τμήματα και από μία στην Τρίπολη και την Πάτρα (με 3 τμήματα στην κάθε μια), τρία τμήματα στη Σπάρτη ένα τμήμα στο Ναύπλιο. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και το Τμήμα Νοσηλευτικής που μετακομίζει από τη Σπάρτη στην Τρίπολη.

Επίσης, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύεται Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) ως ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, με έδρα την Καλαμάτα, το οποίο θα αποτελείται από 14 Ινστιτούτα και 3 παραρτήματα, τα οποία θα λειτουργούν 6 στην μεσσηνιακή πρωτεύουσα, 5 στην Τρίπολη, 2 στην Κόρινθο και 4 στην Πάτρα.

Η συζήτηση επί του πολυνομοσχεδίου ξεκίνησε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, σήμερα Τετάρτη, στις 3 το μεσημέρι. Εισηγητές από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ο πρώην υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης και από τη Νέα  Δημοκρατία η Νίκη Κεραμέως.

Όσον αφορά στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου το νομοσχέδιο προβλέπει:

Άρθρο 45
Ίδρυση και μετονομασία Σχολών

1 . Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύονται οι εξής Σχολές:
α) Γεωπονίας και Τροφίμων, με έδρα την Καλαμάτα,
β) Διοίκησης, με έδρα την Καλαμάτα,
γ) Επιστημών Υγείας. με έδρα την Τρίπολη,
δ) Μηχανικών, με έδρα την Πάτρα.

Η ακαδημαϊκή λειτουργία τους αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Σε κάθε Σχολή συνιστάται Γραμματεία για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξή της, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, σύμφωνα με την περίπτ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α’ 174).

Η Σχολή Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μετονομάζεται σε Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας.

Άρθρο 46

Ίδρυση Τμημάτων

I. Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύονται τα εξής Τμήματα:

α) Γεωπονίας, με έδρα την Καλαμάτα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονίας και Τροφίμων
β) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με έδρα την Καλαμάτα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονίας και Τροφίμων,
γ) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με έδρα την Καλαμάτα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Διοίκησης,
δ) Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, με έδρα την Καλαμάτα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Διοίκησης,
ε) Λογοθεραπείας, με έδρα την Καλαμάτα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
στ) Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας, με έδρα την Καλαμάτα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
ζ) Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών, με έδρα το Ναύπλιο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Καλών Τεχνών,
η) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με έδρα την Τρίπολη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας,
θ) Ψηφιακών Συστημάτων, με έδρα την Σπάρτη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας,
ι) Φυσικοθεραπείας, με έδρα την Σπάρτη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
ια) Δημόσιας Υγείας, με έδρα την Τρίπολη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή ΕπιστημώνΥγείας,
ιβ) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, με έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών,
ιγ) Μηχανολόγων Μηχανικών, με έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών,
ιδ) Πολιτικών Μηχανικών με έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών.
ιε) Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, με έδρα την Σπάρτη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Διοίκησης.

Το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας και έχει έδρα την Τρίπολη.

Η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων του παρόντος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με εξαίρεση τα Τμήματα Δημόσιας Υγείας και Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, η έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας των οποίων καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού. και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η απόφαση αυτή εκδίδεται έως τις τριάντα (30) Απριλίου του προηγούμενου έτους από το έτος έναρξης της ακαδημαϊκής λειτουργίας. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου είναι αποκλειστική.

  • Δείτε εδώ τι προβλέπει το σ/ν όσον αφορά στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με τις συγχωνεύσεις, όπως εισήχθη για συζήτηση στη Βουλή
μοιραστειτε το:

Comments are closed.