Καλαμάτα: Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

0

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας η οποία συνεδρίασε σήμερα Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019, πήρε μεταξύ άλλων και τις εξής αποφάσεις:

Εγκρίθηκε η κατάρτιση των όρων διακήρυξης διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών:

 • Για την παροχή υπηρεσιών «Ηχητική – φωτιστική κάλυψη και ενοικίαση λοιπού εξοπλισμού», προϋπολογισμού 50.400 ευρώ με το ΦΠΑ, για την κάλυψη με ηχητικά και φωτιστικά των εξής εκδηλώσεων:
  1) Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2019,
  2) Λευκή Νύχτα Καλαμάτας στις 31 Αυγούστου,
  3) 3ος Διεθνής Διαγωνισμός και Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας, από 9 έως 13 Οκτωβρίου και
  4) Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.
 • Για την παροχή υπηρεσιών «Μετακινήσεις – Διαμονή – Διατροφή στο πλαίσιο του 3ου Διεθνούς Διαγωνισμού και Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας». όσον αφορά σε διαγωνισμό προϋπολογισμού 42.500 ευρώ με το ΦΠΑ, που αφορά στις μετακινήσεις των χορωδιών, των κριτών, του προσωπικού της Interkultur και τυχόν επιτίμων καλεσμένων, καθώς και στη διαμονή και διατροφή των κριτών, του προσωπικού της Interkultur και τυχόν επιτίμων καλεσμένων.

Αποφάσισε επί των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

 • Για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τοπικών Κοινοτήτων». Κατακυρώθηκε στον Ευστάθιο Τζικάκη, ο οποίος προσέφερε έκπτωση 60,02% επί προϋπολογισμού μελέτης 400.000 € με το ΦΠΑ
 • Για την υπηρεσία «Φυτοπροστασία αλσυλλίων και υπολοίπων χώρων πρασίνου (2019)». Προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο Αθανάσιος Τσερπές, που υπέβαλε προσφορά 28.934,65 € έναντι προϋπολογισμού μελέτης 45.210,40 € με το ΦΠΑ.
μοιραστειτε το:

Comments are closed.