Η “τελευταία πράξη του δράματος” στο Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα

0
ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ 4 ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥΣ

Σε  “Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος”, προχώρησε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με ισάριθμες αποφάσεις της 27 Μαρτίου 2020, οι οποίες αναρτήθηκαν αυθημερόν στο Πρόγραμμα “Διαύγεια”. 

Οι κινητοποιήσεις όμως άρχισαν και τελείωσαν στις 26 Φεβρουαρίου με τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που οργάνωσαν επί της εθνικής οδού, στο ύψος του Βουπρασίου της Ηλείας, τα μέλη του Πανηλειακού συμβουλίου αιρετών, κατά την οποία οι συμμετέχοντες -αυτοδιοικητικοί, εκπρόσωποι φορέων, συλλόγων και συνδικαλιστικών οργανώσεων από την Ηλεία, την Αχαΐα και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς και πολλοί κάτοικοι από περιοχές της Δυτικής Πελοποννήσου- ζήτησαν την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου και την επέκτασή του προς την Ολυμπία και την Τσακώνα, χωρίς διόδια.

Ως προς τη διακοπή εργασιών – διάλυση τεσσάρων συμβάσεων του έργου, σε δύο από τις εργολαβίες είχαν ξεκινήσει οι εργασίες, γι’ αυτό και στις σχετικές αποφάσεις αναφέρεται «Διακοπή εργασιών – Διάλυση της σύμβασης του έργου…». Μετά τους διαγωνισμούς η μέση έκπτωση ήταν από 45,50% έως 53,40% επί του προϋπολογισμού δημοπράτησης κάθε εργολαβίας. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου και στις 4 εργολαβίες έχει καθοριστεί σε 42 μήνες από την υπογραφή των συμβάσεων.

Ακολουθούν οι αποφάσεις αυτές διακοπής των εργασιών – διάλυσης των τεσσάρων συμβάσεων του έργου «Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος», αλλά και οι αρχικές υπουργικές αποφάσεις έγκρισης των διαγωνισμών και ανάθεσης εκτέλεσης των έργων:

 • Τη Διακοπή εργασιών – Διάλυση της σύμβασης του έργου: «Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Πύργος, Τμήμα 7 ΒΙΠΕ – Κάτω Αχαΐα (Χ.Θ. 7+270 έως Χ.Θ. 12+900)», προϋπολογισμού δημοπράτησης 37.590.000,00 € (με Φ.Π.Α.), με Ανάδοχο την «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΤΕΒΕ» με διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΚΑΤ» (ΑΔΑ: 6Κ6Α465ΧΘΞ-Γ6Γ).
  Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου με την υπ’ αριθ. Δ.Ο.Υ./ο/4823/14.09.2018 (Α.Δ.Α: Ω2ΧΤ465ΧΘΞ-Χ2Ε) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρ. Σπίρτζη.
  Η από 19-04-2019 (SYMV004834153 2019-04-19) εργολαβική σύμβαση ποσού 18.737.750,50 €, είχε μέση έκπτωση 50,99 % επί των τιμών του τιμολογίου.

Στο σκεπτικό της απόφασης διάλυσης της εργολαβίας αναφέρονται και τα εξής:

 • Τη Διάλυση της σύμβασης του έργου: «Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος, Τμήμα 6 Κ. Αχαΐα – Σαγαίικα (Χ.Θ. 12+900 – Χ.Θ. 23+060)», προϋπολογισμού δημοπράτησης 74.395.000,00 € (με Φ.Π.Α.), με Ανάδοχο την «GD INFRASTRUTTURE Ε.Π.Ε.» (ΑΔΑ: 90ΙΨ465ΧΘΞ-Ι6Τ).
  Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου με την υπ’ αριθ. Δ.Ο.Υ./ο/4804/14.09.2018 (Α.Δ.Α: 73Ω3465ΧΘΞ-ΒΔΝ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρ. Σπίρτζη.
  Η από 19-04-2019 (SYMV004834153 2019-04-19) εργολαβική σύμβαση ποσού 34.904.549,16 €, είχε μέση έκπτωση 53,40% επί των τιμών του τιμολογίου.
 • Τη Διακοπή εργασιών – Διάλυση της σύμβασης του έργου: «Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος, Τμήμα 5 Σαγαίικα – Βάρδα (Χ.Θ. 23+060 έως Χ.Θ. 37+500)», προϋπολογισμού δημοπράτησης 67.822.000,00 € (με Φ.Π.Α.), με Ανάδοχο την «Κ/ΞΙΑ ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ – ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΤΕΒΕ ΙΝΤΕΡΚΑΤ» (ΑΔΑ: 9616465ΧΘΞ-ΟΟ3)
  Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου με την υπ’ αριθ. Δ.Ο.Υ./ο/4822/14.09.2018 (Α.Δ.Α.: 6ΓΩΜ465ΧΘΞ-ΧΕΩ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρ. Σπίρτζη.
  Η από 19-04-2019 (SYMV004834090 2019-04-19) εργολαβική σύμβαση ποσού 34.197.277,22 €, είχε μέση έκπτωση 49,91 % επί των τιμών του τιμολογίου.

Στο σκεπτικό της απόφασης διάλυσης της εργολαβίας αναφέρονται και τα εξής:

 • Τη Διάλυση της σύμβασης του έργου: «Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος, Τμήμα 2 Αμαλιάδα – Δουναίικα (Χ.Θ. 57+400 έως Χ.Θ. 66+360)», προϋπολογισμού δημοπράτησης 58.400.000 € (με Φ.Π.Α.), με Ανάδοχο την «INTRAKAT» (ΑΔΑ: ΩΛ04465ΧΘΞ-Ξ27)
  Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου με την υπ’ αριθ. Δ.Ο.Υ./οικ/6715/14.12.2018 (Α.Δ.Α: 751Ψ465ΧΘΞ-Ζ1Β) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και ΜεταφορώνΧρ. Σπίρτζη.
  Η από 20.05.2019 (SYMV005011613 2019-05-27) εργολαβική σύμβαση ποσού 32.289.677,62 €, είχε μέση έκπτωση 45,50 % επί των τιμών του τιμολογίου.

Η ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΠΡΙΝ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΗΛΕΙΑΣ – ΑΧΑΪΑΣ

Ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θαν. Βασιλόπουλος, στο βήμα, απευθύνει χαιρετισμό στους συγκεντρωμένους στο Βουπράσιο της Ηλείας, επί της εθνικής οδού

Ένα μήνα πρίν τη διακοπή των εργασιών – διάλυση και των τεσσάρων συμβάσεων του έργου, την Τετάρτη (26/2/2020) το μεσημέρι, επί της εθνικής οδού, στο ύψος του Βουπρασίου της Ηλείας, είχε γίνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας, την οποία οργάνωσαν τα μέλη του πανηλειακού συμβουλίου αιρετών. Οι συμμετέχοντες στη συγκέντρωση -αυτοδιοικητικοί, εκπρόσωποι φορέων, συλλόγων και συνδικαλιστικών οργανώσεων από την Ηλεία, την Αχαΐα και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς και πολλοί κάτοικοι από περιοχές της Δυτικής Πελοποννήσου- ζήτησαν την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου και την επέκτασή του προς την Ολυμπία και την Τσακώνα, χωρίς διόδια.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου στη συνεδρίαση του της 24ης Φεβρουαρίου 2020 αποφάσισε τη συμμετοχή του με ευρεία διαπαραταξιακή αντιπροσωπεία από τα μέλη του στην κινητοποίηση στη περιοχή της Βουπρασίας (στα σύνορα Ηλείας και Αχαΐας) στις για τον οδικό άξονα Πάτρα – Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν και μίλησαν ο Περιφερειακός Σύμβουλος Θαν. Πετράκος και ο δήμαρχος Καλαμάτας Θαν. Βασιλόπουλος.

 • Την επομένη των αποφάσεων διάλυσης των συμβάσεων των 4 εργολαβιών του δρόμου Πάτρα – Πύργος καταγράφηκαν αντιδράσεις, τις οποίες μπορείτε να δείτε εδώ.
μοιραστειτε το:

Comments are closed.