Η συνάντηση για τα “βιώσιμα σχέδια ηλεκτροκίνησης”

0

Η 2η συνάντηση της επιτροπής διαχείρισης του έργου EnernetMob, στο πλαίσιο του προγράμματος εδαφικής διασυνοριακής συνεργασίας InterregMed, επικεφαλής εταίρος του οποίου είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Παλέρμο της Ιταλίας, από τις 17 έως τις 19 Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής διαπιστώθηκε η πρόοδος που έχει σημειωθεί στην  εξέλιξη του έργου και τονίστηκε ο πρωτοποριακός πολιτικός χαρακτήρας του, καθώς για πρώτη φορά επιχειρείται η εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης σε πλήρη εναρμόνιση σε τόσες χώρες της Ευρώπης και της Μεσογείου.

Το  έργο EnerNΕΤMob, στο οποίο συμμετέχουν 16 φορείς από 12 χώρες της Μεσογείου (Μεσογειακά Διαπεριφερειακά Δίκτυα Ηλεκτροκινητικότητας για συστήματα διατροπικών και υπεραστικών μεταφορών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα), στοχεύει να σχεδιάσει, να εφαρμόσει  και να βελτιώσει τα “Βιώσιμα Σχέδια Ηλεκτροκίνησης” σύμφωνα με κοινά πρότυπα  με στόχο τη δημιουργία ενός “Διαπεριφερειακού Δικτύου Ηλεκτροκινητικότητας|”που θα διασχίζει τις πόλεις όλων των διακρατικών περιοχών  του προγράμματος των Μεσογειακών χωρών (MED).

Βάσει των υφιστάμενων Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνολογιών, το έργο θα αναπτύξει λύσεις για την ηλεκτροκίνηση και θα υλοποιήσει πιλοτικές δράσεις για την υπέρβαση των περιορισμών μεσαίου ταξιδιού και για το συντονισμό των μελλοντικών επενδύσεων στις ηλεκτρικές μεταφορές στην περιοχή  του προγράμματος MED.

«Στόχος της περιφερειακής αρχής, σύμφωνα με τις πολιτικές κατευθύνσεις του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη είναι, αφενός, η διεκδίκηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την εφαρμογή καινοτόμων πολιτικών που θα προετοιμάσουν την προσαρμογή της Πελοποννήσου σε νέα σύγχρονα δεδομένα και, αφετέρου, η διαρκής ενίσχυση της αειφορίας του φυσικού της περιβάλλοντος», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Περιφερείας Πελοποννήσου.

Εκ μέρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη συνάντηση της επιτροπής διαχείρισης του έργου συμμετείχε ο Ειδικός Σύμβουλος της Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Δημήτρης Κοκκίνης.

μοιραστειτε το:

Comments are closed.