Η στερέωση των κάστρων Κυπαρισσίας και Μονεμβασιάς στο ΠΕΠ

0
ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΙΠΕΙΑΣ

Τρία σημαντικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 7.565.712,71 ευρώ, εντάχθηκαν στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου 2014 – 2020, με σχετικές αποφάσεις του περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα.

Συγκεκριμένα, το ένα έργο αφορά την αντιδιαβρωτική προστασία της παραλίας στη Δημοτική Ενότητα Αίπειας του Δήμου Μεσσήνης και ο προϋπολογισμός του είναι 3.500.000 ευρώ.

Τα άλλα δύο έργα έχουν να κάνουν με την στερέωση των κάστρων, της Κυπαρισσίας στη Μεσσηνία και της Μονεμβασιάς στη Λακωνία, προϋπολογισμού 1.565.712,71 ευρώ το πρώτο και 2.500.000 ευρώ το δεύτερο.

Αναλυτικά, για το κάθε έργο προβλέπονται τα εξής:

ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Τα έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας της παραλίας στη Δημοτική Ενότητα Αίπειας του Δήμου Μεσσήνης, στη Μεσσηνία, έχουν προϋπολογισμό 3.500.000 ευρώ.

Ειδικότερα η εν λόγω πράξη αφορά έργα για την προστασία της παράκτιας ζώνης που βρίσκεται στα δυτικά παράλια του Μεσσηνιακού κόλπου, έμπροσθεν του οικισμού Αγιος Ανδρέας του τέως Δήμου Αίπειας, από την διάβρωση που προκαλείται από την έντονη κυματική δράση.

Πιο συγκεκριμένα, τα έργα αφορούν την παράκτια ζώνη μήκους περίπου 2 km, που οριοθετείται στα νότια από την εκβολή του ποταμού Αίπη και στα βόρεια από την εκβολή του ρέματος Ακόνια και περιλαμβάνουν:

1. Την κατασκευή ενός Προβόλου (Π1) στο βόρειο τμήμα της περιοχής όπου αποτελείται από τα τμήματα, (αβ) το οποίο αποτελεί το ακρομώλιο και έχει μήκος 16,85 m, (βγ) το οποίο αποτελεί τον κορμό και έχει μήκος 91.15 m και (γδε) το οποίο αποτελεί τμήμα συναρμογής με την ακτή και έχει μήκος 55,80 m.

2. Την κατασκευή τριών ύφαλων κυματοθραυστών ΥΚ1, ΥΚ2 και ΥΚ3, όπου ο κάθε ένας έχει μήκος 90 m και ο άξονάς του σχηματίζει γωνία 23° αριστερόστροφα με το βορρά.

3. Την κατασκευή ενός Προβόλου (Π2) στο νότιο τμήμα της περιοχής, στη ρίζα του υπήνεμου μώλου ταυ λιμενίσκου όπου αποτελείται από τα τμήματα: (αβ) το οποίο αποτελεί το ακρομώλιο και έχει μήκος 17 m και το τμήμα (βγ) το οποίο αποτελεί τον κορμό, έχει μήκος 50,60 m. Ο προσανατολισμός του άξονα του σχηματίζει γωνία 120° δεξιόστροφα ως προς τον βορρά.

4. Την ενίσχυση του υφιστάμενου υφάλου στο νότιο τμήμα σε μήκος 90 m. Ο άξονας του σχηματίζει γωνία περίπου 21° αριστερόστροφα με το βορρά. Η διατομή του στα πρώτα 28 m περίπου διαμορφώνεται ως διατομή ακρομωλίου και στα υπόλοιπα 62 m συμπληρώνονται φυσικοί ογκόλιθοι.

Ενδεικτικό χρονικό διάστημα υλοποίησης της πράξης: Ιούλιος 2020 – Απρίλιος 2022

μοιραστειτε το:

Comments are closed.