Η Σταυρούλα Αγρίου αν. Γενική Διευθύντρια του Δήμου Καλαμάτας

0

Η Σταυρούλα Ν. Αγρίου, πολιτικός μηχανικός, ορίσθηκε σήμερα Πέμπτη 8 Απριλίου 2021 -με απόφαση του δημάρχου Καλαμάτας (ΑΔΑ: Ψ5ΠΜΩΕΕ-0Φ3)– Αν. Γενική Διευθύντρια των Υπηρεσιών του Δήμου, ενώ θα συνεχίσει να ασκεί παράλληλα και τα καθήκοντα της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας.

Η κα Αγρίου, αναλαμβάνει καθήκοντα από την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021.

Ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος ευχήθηκε στη νέα Γενική Διευθύντρια καλή επιτυχία στα νέα καθήκοντά της.

Είχε προηγηθεί απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Νικόλαου Παπαθεοδώρου -με αριθµ. πρωτ.: 42415 (+6928) / 11-03-2021) που αναρτήθηκε ένα μήνα μετά (07/04/21) στο “Διαύγεια” (ΑΔΑ: ΩΤΜ2ΟΡ1Φ-Ε7Α)- με την οποία αποδέχθηκε “την από 20-11-2020 προσφυγή της κας Σταυρούλας Αγρίου, υπαλλήλου του ∆ήµου Καλαµάτας, κατά παράλειψη οφειλόµενης νόμιμης ενέργειας του ∆ηµάρχου Καλαµάτας”.

μοιραστειτε το:

Comments are closed.