Η πρόσκληση για εργολάβους δακοκτονίας

0

Από την Περιφέρεια Πελοποννήσου δημοσιοποιήθηκε η πρόσκληση συμμέτοχης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας». Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (13%): 335.223,74 €.

Οι προσφορές θα υποβληθούν στο διαδικτυακό τόπο www.promitheus.gov.gr., με ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών τις 13:00 μ.μ.της 3/7/2018 και λήξη τις 23:59 της 9/7/2018

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 13/7/2018 ημέρα Παρασκευή & ώρα 8:30 π.μ στα γραφεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αρκαδίας (Δεληγιάννη 9, Τρίπολη) παρουσία της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών.

  • Διαβάστε εδώ την πρόσκληση συμμέτοχης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης.
μοιραστειτε το:

Comments are closed.