Η πολεοδομική μελέτη Μ. Μαντίνειας και συντηρήσεις σχολείων

0

Τη συγκρότηση επιτροπής διεθνούς διαγωνισμού για την «Ολοκλήρωση Πολεοδομικής Μελέτης και Μελέτη Πράξης Εφαρμογής Περιοχής Μικρής Μαντίνειας Δήμου Καλαμάτας», κόστους 337.492 €, ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή στη σημερινή (10/10/18) συνεδρίασή της

Ακόμα, ενέκρινε την κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για το έργο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις». Εγκρίθηκε όσον αφορά σε παρέμβαση συνολικού προϋπολογισμού 520.000 €, με χρηματοδότηση ύψους 399.200 € από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και 120.800 € από Δημοτικούς Πόρους.

μοιραστειτε το:

Comments are closed.