Η Παν. Κουράκλη Γενική Διευθύντρια στο Δήμο Καλαμάτας

0
ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΏΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Μερική αναδιάταξη επήλθε στις θέσεις ευθύνης στο προσωπικό του Δήμου Καλαμάτας, με την Παναγιώτα Κουράκλη παράλληλα με τα καθήκοντα της Διευθύντριας στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων θα είναι και (αναπληρώτρια) Γενικής Διευθύντριας των υπηρεσιών του Δήμου.

Η νέα (αναπληρώτρια) Γενική Διευθύντρια του Δήμου Καλαμαάτας Παναγιώτα Κουράκλη, αριστερα στη δεύτερη σειρά

Εξάλλου, ο Παύλος Κασσάς αν και συνταξιοδοτήθηκε στο τέλος του προηγούμενου έτους (μαζί με τον διευθυντή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων Γιάνη Παπαδόπουλο και τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑΚ Ιπποκράτη Μπαζιωτόπουλο), προφανώς παρατείνει την εργασία του στο Δήμο, καθώς ορίστηκε και πάλι Διευθυντής της Διεύθυνσης Διοικητικών.

Η φωτογραφία με τον Παύλο Κασσά (δεξιά) και τον Ιωάννη Παπαδόπουλο, τ. Διευθυντή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων του Δήμου και τον δήμαρχο Θαν. Βασιλόπουλο, κατα την επίδοση τιμητικών διπλωμάτων, με τα οποία εκφράζεται προς τους δύο συνταξιοδοτηθέντες υπαλλήλους ο έπαινος του Δήμου Καλαμάτας.

Επίσης, μια ακόμα αλλαγή είναι η καρατόμηση του Σπύρου Λαγωνικάκου, ο οποίος από Διευθυντής στη Διεύθυνση Πρόνοιας, οπού είχε τοποθετηθεί τον Ιούνιο του 2018, υποβιβάστηκε σε προϊστάμενο του Τμήματος Προσόδων – Περιουσίας & Κοιμητηρίων.

Ο Σπύρος Λαγωνικάκος όταν τοποθετήθηκε Διευθυντής στη Διεύθυνση Πρόνοιας δέχεται τα συγχαρητήρια του τότε Δημάρχου Καλαμάτας Παναγιώτη Νίκα

Ειδικότερα, έπειτα από σχετικές αποφάσεις του Δημάρχου Καλαμάτας, το προσωπικό τοποθετείται σε θέσεις ευθύνης ως εξής:

 • Γενική Διεύθυνση: Παναγιώτα Κουράκλη (Αναπληρώτρια, καθώς η θέση αυτή πληρώνεται με απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου).
 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ: Κασσάς Παύλος
  Α. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων: Κασσάς Παύλος
  Β. Τμήμα Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου: Τούντα Ειρήνη του Μαρίνη
  Γ. Τμήμα Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης: Τριανταφυλλίδη Βασιλική
  Δ. Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου: Κυριακόπουλος Θεόδωρος του Κωνσταντίνου
 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Μπασιαδάκη – Ηλιοπούλου Γεωργία του Γεωργίου
  Α. Τμήμα Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας: Μπουρίκα Σοφία
  Β. Τμήμα Προσόδων – Περιουσίας & Κοιμητηρίων: Λαγωνικάκος Σπυρίδων
  Γ. Τμήμα Ταμείου: Γεωργιλόπουλος Ιωάννης
  Δ. Τμήμα Προμήθειων & Αποθήκης: Χανδρινού Αικατερίνη
 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ: Πετρόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη
  Α. Τμήμα Αστυνόμευσης & Φύλαξης: Ζαμπάρας Αθανάσιος
  Β. Τμήμα Ελέγχων & Δανειοδοτήσεων: Καραλής Παναγιώτης
 4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Κουράκλη Παναγιώτα
  Α. Τμήμα Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Θεμάτων: Λαμπρινάτου Αικατερίνη
  Β. Τμήμα Διαγωνισμών & Συμβάσεων Έργων: Μάραντος Φώτης
  Γ. Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Διονυσόπουλος Βασίλης
  Δ. Τμήμα Τουρισμού: Γιαννακόπουλος Νίκος
 5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Λυκουργιά Χριστίνα
  Α. Τμήμα Μελετών Τοπογραφικών Αποτυπώσεων & Εφαρμογών: Νασόπουλος Παναγιώτης του Δημήτριου
  Β. Τμήμα Συντήρησης & Αυτεπιστασίας: Κουφοσωτήρης Θεοφύλακτος
  Γ. Τμήμα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας Και Σήμανσης & Αδειών – Εγκαταστάσεων: Λυκουργιά Χριστίνα
  Δ. Τμήμα Εκτέλεσης Έργων: Μπουμποπούλου Αγγελική
 6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ: Αγρίου Σταυρούλα
  Α. Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών & Διοικητικής Υποστήριξης: Χριστόπουλος Ιωάννης
  Β. Τμήμα Χωροταξίας & Πολεοδομικού Σχεδιασμού: Φύκιρης Κωνσταντίνος
  Γ. Τμήμα Ελέγχου Νομιμότητας Κατασκευών & Αυθαίρετων: Κυριακοπούλου Αναστασία του Κυριάκου
 7. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ: Καράμπελα Λευκοθέα
  Α. Τμήμα Προσχολικής Αγωγής: Μαμαλούκου Ευαγγελία
  Β. Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής: Καράμπελα Λευκοθέα
  Γ. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Εποπτείας, Ελέγχων: Καρδάση Όλγα του Ιωάννη
 8. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Λιοντήρης Ιωάννης του Μιχαήλ
  Α. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος: Σταματελοπούλου Αγγελική του Παναγιώτη
  Β. Τμήμα Πάρκων, Αλσυλλίων & Παιδικών Χάρων: Χιουρέα Αικατερίνη του Παναγιώτη
  Γ. Τμήμα Γεωτεχνικών Έργων: Ηλιόπουλος Δημήτριος του Ηλία
 9. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΩΝ: Γιαννοπούλου Κοκκωνία του Ιωάννη
  Α. Τμήμα Ανακύκλωσης: Γιαννοπούλου Κοκκωνία του Ιωάννη
  Β. Τμήμα Αποκομιδής & Καθαριότητας: Χατζηαγγελής Αναστάσιος του Ιωάννη
  Γ. Τμήμα Οχημάτων: Γεωργακίλας Δημήτριος του Ιωάννη
 10. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ: Βαρβουτσή Αικατερίνη του Ιωάννη
  Α. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολίτων – Υπηρεσία Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.): Κοκκώνη Αναστασία του Χρηστού
  Β. Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης: Σταθόπουλος Αθανάσιος του Θεοδώρου.
μοιραστειτε το:

Comments are closed.