Η μελέτη του κτιρίου του ΔΗΠΕΘΕΚ για παρατηρήσεις

0

Να λάβει γνώση και να υποβάλει παρατηρήσεις επί των μελετών που προσφέρθηκαν δωρεάν άνευ ανταλλάγματος για το έργο “Αξιοποίηση – αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός κτιρίων Δημοτικού θεάτρου Καλαμάτας και περιβάλλοντος χώρου” μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος για ένα μήνα, όπως γνωστοποιήθηκε από τον Δήμο Καλαμάτας. Η αρχιτεκτονική μελέτη συντάχθηκε από το γραφείο αρχιτεκτονικών μελετών «Ντονατέλλα Κυριακοπούλου – Σπινέλλα – Γιώργος Κυριακόπουλος».

Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας με την υπ’ αρ. 248/2019 απόφασή της (ΑΔΑ Ω2ΨΛΩΕΕ-66Φ) αποδέχτηκε την πρόταση δωρεάς, η οποία υποβλήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 31842/22.07.2019 αίτηση.

Η ΑΙΤΗΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ακολουθεί η αίτηση δωρεάς από το γραφείο αρχιτεκτονικών μελετών «Ντονατέλλα Κυριακοπούλου – Σπινέλλα – Γιώργος Κυριακόπουλος»:

Η μελέτη, έχει κατατεθεί στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας και διατίθεται προς ενημέρωση στα γραφεία 2.12 & 2.19, προκειμένου μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μήνα από την δημοσίευση της ανακοίνωσης να μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει γνώση και να υποβάλει παρατηρήσεις επί των προαναφερόμενων μελετών.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Όπως ανέφερε στην απόφασή της (29η Ιουλίου 2019) η οικονομική Επιτροπή:

  1. Αποδέχεται τη δωρεά του Γραφείου Αρχιτεκτονικών Μελετών «ΝΤΟΝΑΤΕΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΠΙΝΕΛΛΑ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ» στο Δήμο Καλαμάτας που αφορά αρχιτεκτονική μελέτη επισκευής του θεατρικού συγκροτήματος όπως αυτή περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 31842/22-07- 2019 επιστολή του προαναφερόμενου Γραφείου Αρχιτεκτονικών Μελετών, η οποίο αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.
  2. Εκφράζει τις ευχαριστίες της στο Γραφείο Αρχιτεκτονικών Μελετών «ΝΤΟΝΑΤΕΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΠΙΝΕΛΛΑ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ», για την ευγενική και σημαντική αυτή προσφορά του και εγκρίνει την αποστολή ευχαριστήριας επιστολής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αθανάσιος Ηλιόπουλος
ΤΑ ΜΕΛΗ: Αδαμόπουλος Ιωάννης, Δημόπουλος Δημήτριος, Μπάκας Ιωάννης, Μπασακίδης Νικόλαος

μοιραστειτε το:

Comments are closed.