Ηλεκτρονική “Υπηρεσία Μιας Στάσης”

0

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Τέθηκε σε λειτουργία από 22 Ιουλίου 2018 η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής “Υπηρεσία Μιας Στάσης” (e-ΥΜΣ), για την εξ αποστάσεως σύσταση εταιρειών.

Μέσω της πλατφόρμας θα μπορεί δυνητικά να συσταθεί μία μονοπρόσωπη εταιρεία από οποιονδήποτε Έλληνα ή Ευρωπαίο πολίτη ακόμη και μέσα σε 13 λεπτά.

Χάρη στην πλατφόρμα η σύσταση επιχειρήσεων είναι εφικτή σε ελάχιστο χρόνο με τη χρήση μόνο ηλεκτρονικού υπολογιστή. Σε πρώτη φάση, η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη για τη σύσταση Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. και σταδιακά, μέχρι το τέλος του 2019, θα ενταχθούν και οι υπόλοιπες νομικές μορφές.

Για όσους επιλέξουν την e-ΥΜΣ, στη διάρκεια του πρώτου έτους λειτουργίας της, η σύσταση επιχείρησης θα είναι εντελώς δωρεάν, ενώ στην συνέχεια το κόστος θα ανέρχεται στο 30% του κόστους σύστασης μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης, με αυτοπρόσωπη δηλαδή παρουσία.

Πλέον, πέραν της δυνατότητας σύστασης ΑΕ και ΕΠΕ από τις “Υπηρεσίες Μιας Στάσης” των Επιμελητηρίων, με τη χρήση πρότυπων καταστατικών, παρέχεται η δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να υλοποιήσει ο ίδιος ηλεκτρονικά τη σύσταση μιας εταιρείας, σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και με μειωμένο κόστος, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της ΥΜΣ (http://eyms.businessportal.gr), με μοναδικές προϋποθέσεις, την κατοχή ηλεκτρονικής υπογραφής και την χρήση πρότυπου καταστατικού, χωρίς τη μεσολάβηση οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας.

μοιραστειτε το:

Comments are closed.