Ερώτηση της Σ. Σακοράφα για την περικοπή συντάξεων

0
ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΛΗΡΟ

Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε στη Βουλή προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Ιωάννη Βρούτση η Σοφία Σακοράφα, Βουλευτής Β3΄ Νότιος Τομέας Αθηνών του “ΜέΡΑ 25”, με θέμα την περικοπή συντάξεων των συνταξιούχων με αγροτικό κλήρο, αλλά και υποχρέωσης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

Η ερώτηση της κας Σακοράφα έχει ως εξής:

«Ανησυχία και αίσθηση αδικίας δημιουργήθηκε στους συνταξιούχους από την εγκύκλιο Φ.80000/οικ.14032/571/3-4-20, για την ερμηνεία άρθρου 27 του ν.4670/2020 (υποπεριπτώσεις β. 1,2,3,4). Αυτή προβλέπει ότι οι συνταξιούχοι (πλην τ. ΟΓΑ) που έχουν αγροτικό εισόδημα θα πληρώνουν από 01.03.2021 ασφαλιστικές εισφορές τουλάχιστον 121 ευρώ το μήνα, δηλ. 1452 ευρώ ετησίως. Επίσης προβλέπει και την περικοπή κατά 30% των συντάξεων όσων έχουν αγροτικό εισόδημα μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ.

Επειδή οι ρυθμίσεις αυτές, για τις  συντάξεις και τις ασφαλιστικές εισφορές όσων κατόχων αγροτικής γης δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, είναι εντελώς άδικες.

Επειδή, ιδίως κατά στη σημερινή κρίσιμη συγκυρία επανεκκίνησης της οικονομίας είναι αναγκαία η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα.

Επειδή είναι εντελώς άστοχες ρυθμίσεις που οδηγούν σε απόκρυψη εισοδημάτων ή σε αποχή από παραγωγική δραστηριότητα.

Επειδή είναι βέβαιη η απώλεια δημοσίων εσόδων εάν τεθούν εκτός οικονομικής αποτύπωσης του επίσημου αγροτικού τομέα οι συνταξιούχοι με αγροτικό εισόδημα. 

Επειδή στις περιπτώσεις αυτές η καλλιέργεια του μικρού -συνήθως-κλήρου, εκτός από την προσωπική συναισθηματική έχει και σημαντική κοινωνική αξία αφού προσφέρει συμπλήρωμα χαμηλών εισοδημάτων.   

Επειδή οι ρυθμίσεις αυτές στερούν, χωρίς λόγο, τη δυνατότητα καλλιέργειας του κλήρου σε μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων.

Επειδή προκύπτει ανάγκη τροποποίησης του άρθρου 27 του Ν.4670/2020 έτσι ώστε να είναι δυνατή η διατήρηση της μικρής πατρικής περιουσίας από  τους συνταξιούχους.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Υπάρχει πρόθεση τροποποίησης του άρθρου 27 του Ν.4670/2020, ώστε να είναι δυνατή η διατήρηση της πατρικής περιουσίας από  τους καλλιεργητές ή – έστω – με τη θέσπιση ευλόγου αντιστοίχου ορίου εισοδήματος ως προς την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για τις  ανωτέρω κατηγορίες (υποπερ. β. 1,2,3,4) ;

Η Ερωτώσα Βουλευτής
Σοφία Σακοράφα”

μοιραστειτε το:

Comments are closed.