Ερωτήματα από την Τ. Κουζή για το ΣΒΑΚ στο Δ.Σ. Καλαμάτας

0

Τη θέση της παράταξής της «Καλαμάτα Τόπος Ζωής» για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Καλαμάτας και σειρά ερωτημάτων σχετικά με αυτό, διατύπωσε η επικεφαλής του συνδυασμού Τόνια Κουζή, στην τελευταία (18/11/19) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στην τοποθέτησή της η κα Κουζή ανέφερε τα εξής:

«Από το δικτυακό τόπο του Δήμου Καλαμάτας ενημερωθήκαμε για την σύσκεψη σχετικά με την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της Καλαμάτας στις 15.11.2019.
Ενδεικτικά η ανακοίνωση λέει ότι «συζητήθηκε το γενικό πλαίσιο, εντός του οποίου θα εκπονηθεί η μελέτη, παρουσιάσθηκαν αναλυτικά οι φάσεις της και η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, ενώ ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων».
Επίσης, ανακοινώθηκε και μια πρώτη διαβούλευση στις 9.12.2019.

Ας τα πάρουμε με τη σειρά.
Ο ισχύων Νόμος για τα ΣΒΑΑΚ είναι ο Ν4599/2019 όπου μπορεί κάποιος να διαβάσει την ορθή μεθοδολογία προετοιμασίας του ΣΒΑΚ.
Εδώ ανακύπτουν και τα ερωτήματα που φέρνουμε σήμερα στο ΔΣ τα οποία και προηγούνται της διαβούλευσης κατά την άποψη μας:

Στην παράγραφο 12 τονίζεται ότι αναμένεται ΚΥΑ όπου και θα εξειδικεύεται το πλαίσιο οδηγιών για τα ΣΒΑΚ εντός 4 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Έχει ο Δήμος Καλαμάτας κάποια ενημέρωση για την πολυαναμενόμενη ΚΥΑ και προχωρά στο σχεδιασμό;

Έχει συσταθεί η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 από τον φορέα εκπόνησης δηλαδή κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 το Δήμο Καλαμάτας (η οποία ΟΜΑΔΑ αποτελείται από υπαλλήλους του αρμόδιου φορέα & στελέχη του δικτύου φορέων);

Έχει συνεπώς συσταθεί νωρίτερα το Δίκτυο Φορέων δηλαδή κατά την παρ. 7 συλλογικό όργανο όλων των εμπλεκόμενων μερών (όμοροι ΟΤΑ, Αποκεντρωμένες διοικήσεις, φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου, αρμόδια επιμελητήρια, εμπορικές και επαγγελματικές ενώσεις, περιβαλλοντικοί σύλλογοι);

Έχει καταρτιστεί το Σύμφωνο Συμμετοχής; Από αυτό απορρέουν ο σκοπός της συνεργασίας του φορέα εκπόνησης & του δικτύου Φορέων, εκεί περιγράφεται η συμβολή όλων των εμπλεκόμενων μερών του δικτύου ανά στάδιο του ΣΒΑΚ. Εφόσον αυτό καταρτιστεί και υπογραφεί οφείλει να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποιηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες. Έχουν γίνει τα παραπάνω βήματα;

Επίσης, η προσεχής σύντομη σε χρονικό διάστημα διαβούλευση θα γίνει επί ποιας ημερήσιας διάταξης; Επιλύσεων από τη μελετήτρια εταιρεία; κατευθυντηρίων γραμμών της ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; Θα έχει προηγηθεί το Σύμφωνο Συμμετοχής μια και μιλάμε για λιγότερο από ένα ΜΗΝΑ;

Τέλος, θα ήταν σκόπιμο με βάση τη διαμαρτυρία – καταγγελία του ΣΕΣ ( Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων) τον προηγούμενο Μάρτιο να ενημερωθεί το ΔΣ αν και η δική μας επιλογή συνεργατών βασίστηκε σε κριτήρια ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, η κατοχή πιστοποιητικών ISO σε τομείς άσχετους με το αντικείμενο, τα οποία προφανώς και δεν αποδεικνύουν την εμπειρία και ικανότητα για την εκπόνηση μελέτης ΣΒΑΚ σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο σύλλογος».

μοιραστειτε το:

Comments are closed.