Επιχορήγηση 1,27 εκ. € στους έξι Δήμους της Μεσσηνίας

0

Σε έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 75.000.000€ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19 προέβη το Υπουργείο Εσωτερικών. στους 6 δήμους της Π.Ε. Μεσσηνίας δίδεται συνολική επιχορήγηση ύψους 1.274.216,35‬ €

Η κατανομή του συνολικού ποσού ανά Δήμο γίνεται σε χρέωση των λογαριασμών του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και ειδικότερα

α) για το ποσό των 50.000.000,00 € από τον λογαριασμό με τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κλπ.» και
β) για το ποσό των 25.000.000,00 € από τον λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων»

Σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής, οι Δήμοι της Μεσσηνίας επιχορηγούνται με τα αντίστοιχα ποσά κατά περίπτωση:

μοιραστειτε το:

Comments are closed.