Επιτροπή ελέγχου ελαιουργείων – πυρηνελαιουργείων στη Μεσσηνία

0

«Επιτροπή ελέγχου ελαιουργείων – πυρηνελαιουργείων στην Π.Ε Μεσσηνίας σε θέματα δημοσίας υγείας» συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειάρχη Παν. Νίκα, μετά το υπ.αρίθμ.πρωτ.235/15-1-2020 έγγραφο του Δήμου Οιχαλίας «και των αναφορών όσον αφορά την λειτουργία υφιστάμενων μονάδων Ελαιουργείων-Πυρηνελαιουργείων στην ΠΕ Μεσσηνίας σχετικά με την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των όμορων περιοχών και προκειμένου να εξεταστεί η πιθανή επίπτωση σε θέματα Υγείας του πληθυσμού».

Η σύνθεση της επιτροπής έχει ως εξής

  1. Διαμαντόπουλος Βασίλειος, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας του κλάδου Π.Ε. Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ
  2. Σπέντζουρα Αικατερίνη,Προϊσταμένη Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Μεσσηνίας του κλάδου Π.Ε. Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ
  3. Καμαρινόπουλος Σωτήριος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας (έδρα) του κλάδου Τ.Ε. Εποπτών Δημόσιας Υγείας
  4. Αντωνοπούλου Βασιλική,Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Μεσσηνίας του κλάδου Τ.Ε. Εποπτών Δημόσιας Υγείας
  5. Λαμπρόπουλος Δημήτριος,Υπάλληλος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής. Μέριμνας Π.Ε. Μεσσηνίας του κλάδου Τ.Ε. Εποπτών Δημόσιας Υγείας

Ως αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής την Βαϊοπούλου Βάια, Προϊσταμένη του Τμήματος Φαρμάκων και Φαρμακείων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Μεσσηνίας του κλάδου Π.Ε. Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ.

Όπως αναφέρεται στην ίδια απόφαση «αρμοδιότητα της ανωτέρω Επιτροπής είναι η εκτίμηση προβλημάτων που άπτονται της Δημόσιας Υγείας και των κινδύνων ή μη που προκύπτουν από την λειτουργία των αναφερόμενων εγκαταστάσεων».

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Διαμαντόπουλος Βασίλειος, αναπληρούμενος από την Σπέντζουρα Αικατερίνη. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η υπάλληλος Πούλου Ελένη, υπάλληλος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Μεσσηνίας του κλάδου Τ.Ε. Εποπτών Δημόσιας Υγείας, αναπληρούμενη από τον Σωτηρόπουλο Νικόλαο, Προϊστάμενο του τμήματος Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας (έδρα) του κλάδου Π.Ε. Ψυχολόγων.

Στην απόφαση αναφέρεται ακόμα ότι «η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης δια των Διευθύνσεων της (Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας,) και η Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού (έδρα) στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, δέον όπως υποβοηθήσουν το έργο της επιτροπής με κάθε στοιχείο, αναφορά ή έκθεση διαθέτουν και με την κάθε δυνατή συνεργασία λόγω αρμοδιότητας».

  • Δείτε εδώ την απόφαση.
μοιραστειτε το:

Comments are closed.