“Επιτρέπει” την κολύμβηση στις ακτές της Μεσσηνίας!

0
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

“Τη χρήση των θαλάσσιων νερών για κολύμβηση σε όλες τις ακτές κολύμβησης” της Μεσσηνίας επιτρέπει με σχετική απόφασή του ο αντιπεριφερειάρχης Στάθης Αναστασόπουλος.
Για την έκδοση της σχετικής απόφαση, όπως αναφέρεται σε αυτήν, ο κ. Αναστασόπουλος έλαβε υπόψη του:

«Τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων δειγμάτων θαλασσινού νερού από το κεντρικό εργαστήριο δημόσιας υγείας και τα αναλυτικά εργαστήρια Αθηνών ΑΕ που λάβαμε από τις ακτές της Μεσσηνίας του έτους 2020 και τους μήνες Μάιο έως και Ιούνιο του 2020.

Τα στοιχεία που προκύπτουν από την γεωγραφική κατανομή σημείων παρακολούθησης και ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης αλλά και την παρακολούθηση της ποιότητας των νερών κολύμβησης που πραγματοποιήθηκε στα σημεία δειγματοληψίας, σύμφωνα με τις αρχές και κατευθύνσεις της σχετικής ΚΥΑ, από το υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής -Ειδική γραμματεία υδάτων, σε ακτές της Π.Ε. Μεσσηνίας.

Τις αυτοψίες των εποπτών Δημόσιας Υγείας του τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Μεσσηνίας, που εξετάζουν μακροσκοπικά την κατάσταση των ακτών και της επιφάνειας της θάλασσας κατά την ώρα της δειγματοληψίας».

Υπό αυτά τα δεδομένα αποφάσισε ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας:

«Α. Επιτρέπουμε τη χρήση των θαλάσσιων νερών για κολύμβηση σε όλες τις ακτές κολύμβησης του νομού μας διότι πληρούν τα πρότυπα της κείμενης νομοθεσίας για την ποιότητα των νερών κολύμβησης 
Β. Συνίσταται η αποφυγή κολύμβησης στις εκβολές αγωγών ομβρίων υδάτων 50 μέτρα εκατέρωθεν, ιδίως μετά από βροχή
Γ. Απαγορεύεται η κολύμβηση σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων από το στόμια εκβολής των αγωγών εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων και τις εκβολές ποταμών και χειμάρρων 
Δ. Απαγορεύεται η κολύμβηση εντός των λιμανιών των μόνιμων αγκυροβολίων και των ναυπηγείων
Ε. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων στις περιοχές κολύμβησης
ΣΤ. Οι Δήμοι των περιοχών κολύμβησης υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την τήρηση της καθαριότητας στις ακτές κολύμβησης σε συνεχή βάση…

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Μεσσηνίας θα διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους του θαλασσινού νερού στις περιοχές κολύμβησης κατά την τρέχουσα κολυμβητική περίοδο».

  • Την απόφαση μπορείτε να την δείτε εδώ.
μοιραστειτε το:

Comments are closed.