Επαναληπτικές εκλογές στο Αρτίκι για Πρόεδρο Κοινότητας

0

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα προκηρύσσονται «επαναληπτικές εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αρτικίου της Δημοτικής Ενότητας Αετού του Δήμου Τριφυλίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου / Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, την 16η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Κυριακή».

Στην απόφαση αυτή προχώρησε ο Περιφερειάρχης μετά «το αριθμ. 20091/16-12-2019 έγγραφο του Δήμου Τριφυλίας, που περιήλθε στην υπηρεσία μας στις 19-12-2019, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η αριθμ. Α 458/2019 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας, με συν/ νη την διόρθωση αυτής ως  προς την προμετωπίδα, η οποία ακυρώνει την 11/2019 απόφαση του Πολυμελούς  Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας , καθ’ ο μέρος προέβη στην ανακήρυξη προέδρου Κοινότητας  στην Τοπική Ενότητα Αρτικίου της Δημοτικής Ενότητας Αετού του Δήμου Τριφυλίας  κατά τις εκλογές της 26ns -5-2019 και διατάσσει, την επανάληψη της ανωτέρω (αρχικής) εκλογής για την ανάδειξη Προέδρου της εν λόγω κοινότητας, χωρίς την συμμετοχή του αναφερόμενου σε αυτήν εκλογέα με ημερομηνία γέννησης 8-10-1973 και με ΕΕΑ 0139973011585».

  • Δείτε εδώ την απόφαση.
μοιραστειτε το:

Comments are closed.