Ενστάσεις Τ. Κουζή για το Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας

0
ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Τις ενστάσεις της για το Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας διατύπωσε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η επικεφαλής της παράταξης «Καλαμάτα Τόπος Ζωής» Τόνια Κουζή. «Η θέση μας είναι η ανοιχτή πρόσκληση στο νέο Δ.Σ. επανεξέτασης ενός φακέλου απαντώντας σε όλα τα μελανά του σημεία. Να ανοίξει εκ νέου και να λυθούν όλα τα ιδιοκτησιακά δεδομένα», σημείωσε.

Ακόμα η κα Κουζή αφού εξέφρασε σειρά ερωτημάτων για την επιθυμία ομάδας Γερμανών αρχιτεκτόνων «να συνεχίσει τις εργασίες της με αντικείμενο περιοχή της πόλης που θα τους υποδείξουμε εμείς» πρότεινε «αν η εν λόγω ομάδα επιθυμεί γιατί δεν λαμβάνει μέρος στον διεθνή διαγωνισμό που θα προκηρύξει ο Δήμος Καλαμάτας και αν τα καταφέρει ας βραβευτεί και ας πάρει το έργο;».

Ειδικότερα:

ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Εμείς ως ΚΤΖ συζητάμε και επί αυτού τοποθετούμαστε για το αν λέμε ναι ή όχι σήμερα που έρχεται υπό συζήτηση στο ΔΣ που είμαστε παρόντες ένα έργο με μια σειρά ζητημάτων σοβαρότατων σε σχέση με τη μέθοδο που ακολουθήθηκε ώστε να αδειοδοτηθεί με κάθε κόστος.

Η θέση μας είναι η ανοιχτή πρόσκληση στο νέο ΔΣ επανεξέτασης ενός φάκελου απαντώντας σε όλα τα μελανά του σημεία. Να ανοίξει εκ νέου και να λυθούν όλα τα ιδιοκτησιακά δεδομένα μια και ο Δήμος έχει όπως ισχυρίζεται ιδιοκτησία στην περιοχή ως διάδοχος του Υδραυλικού Ταμείου Νέδοντος, εντούτοις εξακολουθεί να είναι κύριος της κοίτης του ποταμού. Κοίτη η οποία ακόμη και με τη μεταγενέστερη μεταβολή σε ΟΤ, χώρου πρασίνου με το παλιό ΓΠΣ, χώρου θέατρου με την μεταγενέστερη τροποποίηση παραμένει κοίτη.

Η πρόσφατη ανάθεση τη οριοθέτησης του ποταμού είναι μια έμμεση παραδοχή ότι τα όσα έχουν επισυναφθεί προκειμένου να εκδοθεί η οικοδομική άδεια, δεν ήταν προφανώς τα απαιτητά. Ακόμη και σήμερα που ξεκινά η εν λόγω διευθέτηση αναρωτιόμαστε τι θα αποτυπώσει: τη φυσική ΚΟΙΤΗ όπως ορίζει ο νόμος ή τη διαμορφωμένη, μια και οι διαμορφώσεις επί σειρά δεκαετιών δεν έχουν προηγούμενο ιστορικό οριοθέτησης;

Στην οικοδομική άδεια επισυνάπτεται μια βεβαίωση διευθέτησης “από τεχνικό έργο που έχει εκτελεστεί βάσει υδραυλικής μελέτης”. Για την οποία δεν αναφέρονται στοιχεία αλλά στη μη εγκεκριμένη εξ όσων γνωρίζουμε ακόμη πράξη χαρακτηρισμού, αναφέρεται ότι το επίμαχο οικόπεδο ανήκει στη ζώνη υπερχείλισης του Νέδοντα. Ενώ υπάρχει και έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας αναφέρεται ότι “δεν μας είναι γνωστή πράξη οριοθέτησης της κοίτης στην περιοχή”.

Μια σειρά παραπλανητικών τοποθετήσεων πρέπει να αποσαφηνιστούν:

Τα προγενέστερα έργα η αγορά, τα parking είναι παράνομα; άλλοι νόμοι, άλλες αντιλήψεις, διαφορετικές συνθήκες. Σήμερα γνωμοδοτούμε με τους ισχύοντες πολύ δεσμευτικούς νόμους για υδατορέμματα προσεχώς αυστηρότερους με τη νέα μελέτη γύρω από την πολιτική προστασία της Μάντρας που σύντομα όπως μας ενημέρωσαν θα κατατεθεί.

Τροχοπέδη η νομιμότητα στην ανάπτυξη; Αυτός ο συσχετισμός είναι άκρως επικίνδυνος για κάθε μεμονωμένο πολίτη που παρακολουθεί τα δημοτικά συμβάντα. Αν θέλω πολύ και με τη δραστηριότητα μου θα προσφέρω στην οικονομία και τον πολιτισμό του τόπου, μπορώ να παραβώ τους κανόνες που διέπουν την οργανωμένη πολιτεία;

Ήταν μονόδρομος η χωροθέτηση; Η εκεί (εντός κοίτης χείμαρρου και πλυμμηρικής ζώνης) ή πουθενά;

Σε κάθε δημοσίευμα από τους εμπλεκόμενους επιβεβαιώθηκε– ομολογήθηκε η πιθανότητα πλημμυρικού φαινομένου. Ούτε ένας δεν το αρνείται και πως να το κάνει άλλωστε αφού οι επίσημοι χάρτες επικινδυνότητας είναι αναρτημένοι στο δικτυακό τόπο http://floods.ypeka.gr (Χάρτες επικινδυνότητας Δυτικής Πελοποννήσου)

Όλοι εμείς το νέο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να αποφασίσουμε αν πολίτες προσφύγουν στο ΣΤΕ, στους ελεγκτές δημόσιας διοίκησης ή ελεγκτές περιβάλλοντος και η απόφαση είναι καταδικαστική για το έργο θα έχουμε υπερασπιστεί ένα τέτοιο έργο; Για τις ποσότητες των σκυροδεμάτων είναι εύκολο όλοι να αποφανθούμε, για τη νομιμότητα ισχύει το ίδιο;

ΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ

Στην αποτίμηση που έγινε για την παρουσία του Δημάρχου στην  9η ελληνογερμανική συνδιάσκεψη με έκπληξη μας διαβάσαμε σε σχετική ανάρτηση στη σελίδα του Δήμου το παρακάτω:

Η ομάδα Γερμανών αρχιτεκτόνων, που το 2018 πραγματοποίησε μελέτες διασύνδεσης της Καλαμάτας με τον εθνικό δρόμο και τον περιμετρικό, επιθυμεί να συνεχίσει τις εργασίες της με αντικείμενο περιοχή της πόλης που θα τους υποδείξουμε εμείς (π.χ. παραλιακό μέτωπο)
Πηγή: https://www.kalamata.gr/

Από αυτό απορρέουν πολλά προς συζήτηση ερωτήματα:

  1. Από ποιο νόμο επιτρέπεται η επιθυμία μιας αρχιτεκτονικής ομάδας να αναλάβει μελέτη επί σπουδαιότατου δημοσίου χώρου όπως αυτό του παραλιακού μετώπου η οποιουδήποτε άλλου; Ο Ν4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων με σαφήνεια δεν δίνει τα περιθώρια αντίστοιχης πρωτοβουλίας ή επιθυμίας. Ακόμη και σε μικρό κοστολογικά έργο διασφαλίζει τις διαδικασίες με τη διαδικασία της κλήρωσης.
    Παράλληλα,
  2. Με βάση το «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» της 26804 16.11.2011 και συγκεκριμένα την παράγραφο 1, αποσαφηνίζεται ότι: «Με το διαγωνισμό μελετών επιδιώκεται ευρύτερη συμμετοχή μελετητών και η ανάπτυξη του πνεύματος της άμιλλας με στόχο την καλύτερη δυνατή επίλυση ενός συγκεκριμένου έργου από χωροταξικής, πολεοδομικής, αρχιτεκτονικής, αισθητικής, πολιτισμικής, περιβαλλοντικής, οικονομικής, λειτουργικής και κατασκευαστικής πλευράς.

Ενώ διευκρινιστικά εντοπίζει τους αξιόλογους τόπους ως: Σημαντικών πάρκων, αλσών και εθνικών ή δημοτικών κήπων, υπερτοπικής ή ιστορικής σημασίας πλατειών, οδών, πεζοδρόμων και παραλιακών περιοχών, περιβάλλοντος χώρου διατηρητέων μνημείων και αρχαιολογικών χώρων καθώς και ζωνών προστασίας της φύσης και του τοπίου».

Ακόμη και με την πιο πρόσφατη Απόφαση τροποποίησης στις 20.9.2019 του παραπάνω νόμου περί μη υποχρέωσης εκπόνησης αρχιτεκτονικών διαγωνισμών δεν εμπίπτουμε στην κατηγορία απαλλαγής μια και αυτή αναφέρεται σε έργα που έχουν ενταχθεί στο μόνο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 μέσω των ΟΧΕ ή των ΒΑΑ.

Το δικό μας παραλιακό μέτωπο ή εν γένει ο δημόσιος χώρος δεν αποτελεί αξιόλογο τεχνικό έργο και επαφίεται στην απλή εκδήλωση επιθυμίας από μια αρχιτεκτονική ομάδα αγνώστων λοιπών στοιχείων κατόπιν απόφασης δημάρχου, όπως γινόταν στο παρελθόν; Αν η εν λόγω ομάδα επιθυμεί γιατί δεν λαμβάνει μέρος στον Διεθνή διαγωνισμό που θα προκηρύξει ο Δήμος Καλαμάτας και αν τα καταφέρει ας βραβευτεί και ας πάρει το έργο;

μοιραστειτε το:

Comments are closed.