Ενίσχυση σχολικών βιβλιοθηκών

0

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας (ΑΔΑ: ΨΧΩΧ4653ΠΣ-52Ω) έγινε καθορισμός προϋπολογισμού και πιστώσεων έτους 2018 στα Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Δήμων, με σκοπό την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Δράση εξοπλισμού των Δημοτικών Σχολείων ενταγμένων στο σύστημα δικτύου σχολικών βιβλιοθηκών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. Δήμου Καλαμάτας ανέρχεται σε 33.000 ευρώ και χρηματοδοτούνται οι βιβλιοθήκες των εξής Δημοτικών Σχολείων, καθεμιά με ποσόν έως 3.000 ευρώ: 1ο, 10ο, 11ο, 13ο, 17ο, 22ο, 3ο, 8ο, 24ο, 19ο και Δημοτικό Σχολείο Σπερχογείας.

Προβλέπεται η αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή με τα παρελκόμενά του, εκτυπωτή/scanner και βιντεοπροβολέα, προϋπολογισμού 1.250 ευρώ με το ΦΠΑ και βιβλίων συνολικής αξίας 1.750 ευρώ με το ΦΠΑ.

μοιραστειτε το:

Comments are closed.