1,8 εκατ. € στους Δήμους της Μεσσηνίας

0

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Με ποσό 1.833.211,43 € επιχορηγήθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών 6 Δήμοι της Μεσσηνίας, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), ως τρίτη κατανομή του 2018 για κάλυψη τόσο των λειτουργικών και άλλων γενικών δαπανών.

Επίσης, από τους ίδιους πόρους, επιχορηγήθηκε η περιφέρεια Πελοποννήσου με 557.348,16 €

ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1.833.211 €

Ειδικότερα, από το υπουργείο Εσωτερικών κατανεμήθηκε, «από τον λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο “Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων”, ποσό 106.679.810,47 €, το οποίο αποδίδεται ως τρίτη (Γ΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2018 σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους».

Όπως αναφέρεται στην ίδια απόφαση «τα αποδιδόμενα με την παρούσα απόφαση ποσά στους Δήμους της Χώρας, αποτελούν έσοδα του Κ.Α.0611 «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών δαπανών» του Προϋπολογισμού τους, προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους καθώς επίσης και λοιπών δαπανών που επιχορηγούνται με ξεχωριστές αποφάσεις μας έως την έκδοση αυτών, εφόσον υπάρχει επιτακτική ανάγκη». (Η απόφαση εδώ).

Όσον αφορά στη Μεσσηνία, στους έξι Δήμους τους διατέθηκαν συνολικά 1.833.211,43 €, ως εξής:

  • Δυτικής Μάνης 99.297,18 €
  • Καλαμάτας 772.765,99 €
  • Μεσσήνης 267.403,30 €
  • Οιχαλίας 156.688,01 €
  • Πύλου – Νέστορος 228.917,38 €
  • Τριφυλίας 308.139,57 €
  • Σύνολο 1.833.211,43 €

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 557.348 €

Στην περιφέρεια Πελοποννήσου δόθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών επιχορήγηση 557.348,16 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) των Περιφερειών, «ως τρίτη (Γ΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2018, προς κάλυψη δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανά τους», όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση (εδώ).

Συνολικά, σε όλες τις Περιφέρειες της Χώρας διατέθηκε συνολικά ποσόν 7.110.567,51€ €.

μοιραστειτε το:

Comments are closed.