Εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. τα δύο “infopoints” για την Καλαμάτα

0

Εγκρίθηκε η απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «Δημιουργία σύγχρονων μέσων προβολής των πολιτιστικών και των τουριστικών πόρων της Καλαμάτας» συνολικού προϋπολογισμού: 279.247,60 €, κατά τη χθεσινή (30/9/19) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, που αφορά τα εξής υποέργα:

  • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών συστήματος ηλεκτρονικής πληροφόρησης πολιτών και επισκεπτών στην πόλη της Καλαμάτας.
  • Προμήθεια και τοποθέτηση περιπτέρου για την εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής πληροφόρησης πολιτών και επισκεπτών στην κεντρική προκυμαία της Καλαμάτας.
  • Διαμόρφωση χώρου για την εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής πληροφόρησης πολιτών και επισκεπτών στο Ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας.

Πρόκειται για τη δημιουργία δύο καινοτόμων τουριστικών καταστημάτων πληροφόρησης («Infopoints») στην πόλη της Καλαμάτας, το ένα στο Ιστορικό Κέντρο, που θα στεγαστεί στο κτήριο του ιστορικού Δημαρχείου και το δεύτερο στην παραλιακή ζώνη, σε επισκέψιμο χώρο μεγέθους περιπτέρου, που θα κατασκευασθεί εκ νέου και θα τοποθετηθεί σε πολυσύχναστο σημείο, πολύ κοντά και στο χώρο άφιξης των κρουαζιερόπλοιων.

Τα δύο αυτά τουριστικά καταστήματα θα είναι ηλεκτρονικά συνδεδεμένα μεταξύ τους.

«ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

Εγκρίθηκε επίσης από το Δημοτικό Συμβούλιο, η συμμετοχή του Δήμου στο «Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία» με διακριτικό τίτλο «Βιώσιμη Πόλη».

Βασικός σκοπός του δικτύου είναι ο σχεδιασμός και η ανάληψη δράσης για τη δημιουργία δικτύου συνεργασίας μεταξύ των μελών του, ώστε να συγκροτούν ομάδες και να υποβάλλουν και να υλοποιούν προτάσεις έργων για χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά προγράμματα, όσον αφορά τους τομείς της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Αειφορίας, της προστασίας του Περιβάλλοντος, της Κυκλικής Οικονομίας και της Οικοκαινοτομίας.

Ειδικότερα το Δίκτυο επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του, μέσω της επιστημονικής και τεχνικής έρευνας και τεχνικής υποστήριξης των Δήμων, για την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων και πολιτικών. Εκπρόσωπος του Δήμου στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου ορίσθηκε ο Δήμαρχος Θαν. Βασιλόπουλος.

μοιραστειτε το:

Comments are closed.