Εγγραφές από σήμερα για τους Παιδικούς Σταθμούς

0

Αρχίζουν σήμερα, Παρασκευή 10 Μαΐου 2019, οι εγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας. Τα κριτήρια και η περίοδος υποβολής αιτήσεων εγγραφών– επανεγγραφών για το σχολικό έτος 2019 – 2020, όπως ψηφίσθηκαν με την υπ’ αριθμ. 193/2019 (11-4-2019) απόφαση 6ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ορίσθηκαν ως εξής:

 1. Ως ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων εγγραφών – επανεγγραφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Καλαμάτας για το σχολικό έτος 2019-2020 ορίζεται η 31η-05-2019.
 2. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο γραφείο 2.27 Α΄ ορόφου Β΄κτηρίου (Διεύθυνση Πρόνοιας) στο Δημαρχείο, Αθηνών 99, καθημερινά από 10:00 έως 13:00
 3. Τα έντυπα των αιτήσεων εγγραφών με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα διατίθενται στους γονείς από το γραφείο 2.27, στον 1ο όροφο του Β΄ κτηρίου (Διεύθυνση Πρόνοιας) και τα δικαιολογητικά των επανεγγραφών από το ίδιο γραφείο της Διεύθυνσης Πρόνοιας, αλλά και από τους κατά τόπους Παιδικούς Σταθμούς
 4. Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 41087 (ΦΕΚ/4249/5-12-2017 τευχ.Β΄) ΚΥΑ, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα.

Στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Καλαμάτας, για το σχολικό έτος 2019-2020, θα επαναλειτουργήσουν και βρεφικά τμήματα, θα γίνονται δηλαδή δεκτά βρέφη ηλικίας (από 18 μηνών έως 2,5 ετών), καθώς και παιδικά τμήματα από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο).

Η λειτουργία των Δημοτικών Παιδικών- Βρεφονηπιακών Σταθμών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους, επί πέντε ημέρες κάθε εβδομάδα, δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή. Η λειτουργία των Σταθμών αρχίζει από τις 7.00 π.μ. και λήγει στις 4:00 μ.μ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την εγγραφή των παιδιών στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Έντυπη αίτηση (μπορείτε να τη δείτε εδώ) της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (έκδοσης τελευταίου εξαμήνου)
 3. Βεβαίωση υγείας του παιδιού (παρατίθεται εδώ το έντυπο), συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια, που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.
 4. Βεβαίωση εργοδότη και για τους δύο γονείς αν είναι εργαζόμενοι, – Στον Δημόσιο τομέα, Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. πρόσφατη βεβαίωση εργασίας. Στον ιδιωτικό τομέα, απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργοδότη και ένσημα/ ή εργόσημα του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους ή αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού)
 5. Εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος οικονομικού έτους
 6. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ για τους άνεργους γονείς
 7. Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής παιδιού από γονέα ή κηδεμόνα (πατήστε εδώ για να τη δείτε)
 8. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 9. και κάθε άλλο δικαιολογητικό που κρίνεται απαραίτητο κατά περίπτωση.
 10. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον Σταθμό, εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Για την επανεγγραφή του παιδιού απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί τα τροφεία της προηγούμενης σχολικής χρονιάς.

μοιραστειτε το:

Comments are closed.