“Διαβεβαιώσεις για το κάλυμμα του κολυμβητηρίου”

0
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ “ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΟΠΟΣ ΖΩΗΣ”

Γύρω από το ζήτημα υπάρχει μια σαφέστατη σύγχυση και για αυτό ζητάμε σήμερα διευκρινήσεις από όσους χειρίζονται το εν λόγω θέμα.

Τα δεδομένα με χρονική σειρά είναι:
Αρχικά δίδεται ως επιπλέον επιχορήγηση στον Αθλητικό Φορέα Δήμου Καλαμάτας το ποσό των 70.000€ και εγκρίνεται από το ΔΣ. Από το επιπλέον ποσό που έχει εγκριθεί από το ΔΣ ο ΑΦΔΚ αποφασίζει να διαθέσει 49.500€ για το περιβόητο ισοθερμικό κάλυμμα της δεξαμενής του κολυμβητηρίου. Το ποσό αυτό, εξ όσων μπορούμε να γνωρίζουμε, στηρίζεται σε δυο ανταγωνιστικές οικονομικές προσφορές της οικείας αγοράς.

Ωστόσο, ψηφίζεται τελικά στην τελευταία συνεδρίαση του ΦΟΡΕΑ το ποσό των 20.000€ πλέον ΦΠΑ –σχεδόν 50% έκπτωση- διότι εμφανίστηκε μια νέα προσφορά αυτής της τάξεως.

Σε προσπάθεια να κατανοήσουμε πως αιτιολογείται η απευθείας (με αυτό το ποσό πλέον) ανάθεση διαβάζουμε στην 118/2019 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας για το συγκεκριμένο ζήτημα. Συγκεκριμένα, ο μελετητής καταγράφει τεχνικές προδιαγραφές από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού –που αφορούν σε τεχνικά χαρακτηριστικά καλυμμάτων δεξαμενών κολύμβησης– στις οποίες εμπεριέχεται το ελάχιστο πάχος 6μμ, καθώς και σειρά άλλων πολύ αναλυτικών προδιαγραφών, όπως π.χ. ανοξείδωτα συρματόσκοινα στις άκρες, που καθιστά εξαιρετικά εύκολη την παραλαβή του τελικού προϊόντος και από μη τεχνικούς.

Μια και η τελευταία προσφορά ως τρίτη κατά σειρά, και με τεράστια απόκλιση από τις άλλες, γεννά ερωτήματα, θα θέλαμε τις σχετικές διαβεβαιώσεις από τον προμηθευτή, όπως έχουμε το δικαίωμα ως αγοραστής:

ΘΑ τηρηθεί με αυστηρότητα η παράγραφος 8 περί καλής εκτέλεσης στην οποία προαπαιτούμενο είναι η εγγύηση του 5%;

Θα ζητηθεί κατά την παράγραφο 10 κάθε στοιχείο που θα αποδεικνύει εκ των προτέρων τη συμφωνία των τεχνικών στοιχείων με τις προδιαγραφές της συνημμένης μελέτης;

Θα ζητηθεί το πιστοποιητικό αναγνωρισμένου οίκου ποιοτικού ελέγχου & το πιστοποιητικό εγγύησης 2 ετών που αναφέρεται προκαταβολικά;

Ποια είναι η εταιρεία ανάθεσης τελικά και έχει αντίστοιχα έργα προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα του παρεχόμενου καλύμματος, ώστε η επιλογή της απευθείας ανάθεσης μας να είναι στεφθεί με επιτυχία;

μοιραστειτε το:

Comments are closed.