Δεν υποβλήθηκε στην Ε.Ε. αίτημα χρηματοδότησης

0

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΧΟΥΝΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

Ούτε η κυβέρνηση, μα ούτε και η Περιφέρεια είχαν καταθέσει -μέχρι την ημέρα σύνταξης της απάντησης (15.11.2016)- λίγες μέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας, αίτημα χρηματοδότησης για τις πλημμύρες στην Πελοπόννησο, προς το Ταμείο Αλληλεγγύης, χωρίς ωστόσο ο αρμόδιος επίτροπος Γεωργίας, κ. Hogan, απαντώντας στη σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή της “Λαϊκής Ενότητας”, Νίκου Χουντή, να ξεκαθαρίζει αν η συγκεκριμένη περίπτωση πλημμύρας μπορεί να λάβει στήριξη. Είναι όμως σαφής ως προς το ότι «η απώλεια εισοδήματος δεν είναι επιλέξιμη για στήριξη».

Ωστόσο ο Ευρωπαίος επίτροπος επισημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση, ανεξάρτητα από τα κονδύλια του Ταμείου Αλληλεγγύης, δεν έχει κάνει χρήση των διαθέσιμων κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής, για την πρόληψη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κινδύνων πλημμύρας.

Συγκεκριμένα ο κ. Hogan, σημειώνει στην απάντησή του πως «αν η συγκεκριμένη περίπτωση πλημμύρας στην οποία αναφέρεται o κ. βουλευτής μπορεί να λάβει στήριξη στο πλαίσιο του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ (ΤΑΕΕ) μπορεί να αξιολογηθεί αν και όταν οι ελληνικές αρχές υποβάλουν αίτηση», και διευκρινίζει: «Για να χαρακτηριστεί ως περιφερειακή καταστροφή, η συνολική άμεση ζημία πρέπει να υπερβαίνει το 1,5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της περιφέρειας».

Στην ίδια απάντηση του Ευρωπαίου Επιτρόπου Γεωργίας, σημειώνεται ότι «εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται από τον κανονισμό του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ, η Επιτροπή θα καθορίσει το ποσό της ενίσχυσης και θα προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο την κινητοποίηση του ΤΑΕΕ αναλόγως. Κατά τη στιγμή της σύνταξης της παρούσας απάντησης, η Επιτροπή δεν έχει λάβει αίτηση ενίσχυσης για το συγκεκριμένο συμβάν».

Ακόμα, αναφέρεται στην απάντηση, ότι «κατά την περίοδο 2014-2020, περίπου 400 εκατ. Ευρώ διατίθενται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείου Συνοχής(ΤΣ) για την “προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και πρόληψη των κινδύνων”. Ως εκ τούτου, ανεξάρτητα από το ΤΑΕΕ, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές θα πρέπει να αρχίσουν να χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα κονδύλια του ΕΤΠΑ και του ΤΣ για επενδύσεις με στόχο την αποτελεσματικότερη πρόληψη, αντιμετώπιση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας».

Στην ερώτηση τέλος του Νίκου Χουντή, σχετικά με τις δράσεις που «μπορούν να ληφθούν από την ελληνική κυβέρνηση, ώστε, με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να αποζημιωθούν πλήρως και άμεσα οι πληγέντες παραγωγοί που είδαν την παραγωγή και τις εκμεταλλεύσεις τους να καταστρέφονται ολοκληρωτικά», ο κ. Hogan αναφέρει τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, μέσω των οποίων «τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν στήριξη για την αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης των κτιρίων και του εξοπλισμού, καθώς και της ανασύστασης του δυναμικού φυτικής και ζωικής παραγωγής», σημειώνοντας ωστόσο ότι, «η απώλεια εισοδήματος δεν είναι επιλέξιμη για στήριξη».

Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν. ΧΟΥΝΤΗ

Ο ευρωβουλευτής Νίκος Χουντής, στην ερώτησή του, αφού επεσήμανε τις τεράστιες καταστροφές που είχαν υποστεί υποδομές, κατοικίες, καλλιέργειες, θερμοκήπια, κτηνοτροφικές μονάδες, κλπ, από τα εντονότατα καιρικά φαινόμενα των αρχών του Σεπτέμβρη σε περιοχές της νότιας Πελοποννήσου, τόνιζε ότι «η όποια εθνική στήριξη λάβουν οι αγρότες από τον ΕΛΓΑ και τα ΠΣΕΑ, δεν θα επαρκέσει για την πλήρη κάλυψη της ζημιάς που υπέστησαν, ενώ θα είναι και εξαιρετικά χρονοβόρα» και ζητούσε από την Κομισιόν να απαντήσει σχετικά με τα «τα μέσα που έχει στη διάθεσή του ένα κράτος-μέλος, προκειμένου να τύχει της αλληλεγγύης της ΕΕ για άμεση αποκατάσταση του περιβάλλοντος και θωράκιση των περιοχών από μελλοντικές καταστροφές ανάλογου μεγέθους» καθώς και «εάν έχει εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον η Ελλάδα για την αποζημίωση των ανωτέρω καταστροφών».

μοιραστειτε το:

Comments are closed.