“Δεν αρκούν οι ασφαλτοστρώσεις στην Αλαγονία”

0
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΙΖΟΝΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ “ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ”

Η έκθεση τεχνικογεωλογικής αναγνώρισης κατολισθητικών φαινομένων στην περιοχή της Αλαγονίας του δήμου Καλαμάτας, στα συμπεράσματά της αναφέρει: “Όπως περιγράφηκε λεπτομερώς στις προηγούμενες ενότητες, τα κατολισθητικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στην περιοχή του Δυτικού Ταΰγετου οφείλονται:

Στις ιδιαίτερες γεωλογικές συνθήκες, όπως:

  • Ο μεγάλου πάχους αποσαθρωμένος εδαφικός μανδύας,
  • Στην μορφολογία του εδάφους
  • Στην απότομη αύξηση των βροχοπτώσεων και του όγκου νερού,
  • Στην εγκατάλειψη της υπαίθρου και κατά συνέπεια στην έλλειψη επαρκούς φροντίδας του δικτύου απορροής ομβρίων”.

Συμπερασματικά, καταλήγει με την επισήμανση: ”ανάλογα φαινόμενα θα συνεχίζουν να εκδηλώνονται και στο μέλλον όσο οι συνθήκες που τα δημιουργούν θα υφίστανται”.

Καθοριστικός παράγοντας προστασίας είναι η διευθέτηση των ομβρίων

Οι συντάκτες της έκθεσης σημειώνουν χωρίς περιστροφές, προς που πρέπει να στραφεί η όλη μέριμνα και η ιεράρχηση των ενεργειών των τεχνικών παρεμβάσεων: ”Καθοριστικός παράγοντας προστασίας και αποτροπής κατολισθητικών φαινομένων είναι η διευθέτηση των ομβρίων. Αρχίζοντας από το επαρχιακό και δημοτικό δίκτυο η κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων με χαμηλό τοίχο ποδός 30 -60 εκ. και αρκετά τεχνικά (οχετοί ομβρίων) προς τους φυσικούς αποδέκτες, είναι κάποιες ουσιαστικές παρεμβάσεις που θα θωρακίσουν τους οικισμούς και τις υποδομές των δικτύων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση του Μαχαλά, όπου ο δρόμος στην έξοδο του προς Νέδουσα συγκεντρώνει τις επιφανειακές απορροές και τις κατευθύνει προς τον οικισμό. Οι δύο μεγάλες κατολισθήσεις στο οδόστρωμα του δρόμου από Μαχαλά προς Νέδουσα είναι συνέπεια αυτών των συνθηκών”.

Εἰ μὴ ἦλθον καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς, ἁμαρτίαν οὐκ εἶχον

Η δημοτική αρχή έπρεπε να δράσει παίρνοντας επείγοντα μέτρα και να κινηθεί με ταχύτητα ώστε να πιάσουν τόπο τα έργα που έχουν προγραμματιστεί με την εργολαβία, τα οποία είναι κυρίως εργασίες ασφαλτόστρωσης, με κατασκευή συγχρόνως συμπληρωματικών τεχνικών έργων για την την αναδιευθέτηση των επιφανειακών των νερών.

Όπως καταλήγει στα συμπεράσματα της η έκθεση με ανάλογη έμφαση της ευαγγελικής ρήσης “εἰ μὴ ἦλθον καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς, ἁμαρτίαν οὐκ εἶχον”, υπογραμμίζει ότι: “Η κατανόηση του μηχανισμού εκδήλωσης των κατολισθητικών φαινομένων αποτελεί τον οδηγό για τη λήψη αξιόπιστων και αποτελεσματικών λύσεων αντιμετώπισης και ελαχιστοποίησης των συνεπειών τους”. Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο στις ερωτήσεις της μείζονος μειοψηφίας οι απαντήσεις της δημοτικής αρχής ότι χρειάζεται ειδικούς τεχνικούς, δεν έπεισαν για το πως κατανοεί την ταχύτητα και την επιμονή στις προσπάθειες που πρέπει να καταβάλει έγκαιρα ο Δήμος ως προς την δρομολόγηση των ενδεδειγμένων λύσεων.

Δημοτική Ομάδα Μείζονος Μειοψηφίας “Ανοιχτός Δήμος – Ενεργοί Πολίτες”

μοιραστειτε το:

Comments are closed.