Απαλλαγή συνταξιούχων από εισφορές με αγροτικό εισόδημα έως 10.000 €

0

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής εισφορών οι συνταξιούχοι που προέρχονται από άλλα ταμεία πλην ΟΓΑ και ασκούν αγροτική δραστηριότητα, εφόσον το αγροτικό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τα 10.000 ευρώ. Αυτό προβλέπει διάταξη του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση με την οποία τροποποιείται το άρθρο 27 του νόμου 4670/28-2-20 (ΦΕΚ 43Α’), με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 20 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85Α’ /12-5-2016).

Ειδικότερα, στην παρ. 3Β του άρθρου 27 του νόμου 4670/28-2-20 (ΦΕΚ 43Α’) -με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 20 του ν. 4387/2016 (Α’ 85)- στο τελευταίο εδάφιο, προστίθεται η φράση «εφόσον το εισόδημα τους από την δραστηριότητα αυτή υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ».


Στην παρ. 3Β του άρθρου 27 του Ν. 4670/28-2-20 (ΦΕΚ 43Α’), στο τελευταίο εδάφιο, προστίθεται η φράση «εφόσον το εισόδημα τους από την δραστηριότητα αυτή υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ»

Έτσι σύμφωνα με την τελική τροποποίηση η παράγραφος 3β του άρθρου 27 του νόμου 4670/28-2-20 (ΦΕΚ 43Α’), διαμορφώνεται ως εξής:

3. β. Οι συνταξιούχοι πρώην φορέων κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου που είχαν αναλάβει ή αναλαμβάνουν δραστηριότητα για την οποία υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ καταβάλλουν την ασφαλιστική εισφορά του άρθρου 40, εφόσον το εισόδημά τους από την δραστηριότητα αυτή υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ.

Η πρώτη σελίδα του ΦΕΚ 85Α’ /12-5-2016 με τον αρχικό νόμο 4387/2016 το άρθρο 20 του οποίου αντικαταστάθηκε απο το άρθρο 27 του νόμου 4670/28-2-20 (ΦΕΚ 43Α’), στην εικόνα που ακολουθεί

Θυμίζουμε ότι με την διευκρινιστική εγκύκλιο της 3/04/20 με αριθμό Φ80000/ΟΙΚ.14032/571 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Β1,2,3,4), του Υπουργείου Εργασίας, προβλέπεται ότι, όλοι οι συνταξιούχοι πλην τέως ΟΓΑ, που έχουν αγροτικό εισόδημα, θα πληρώνουν από 1/3/21 ασφαλιστικές εισφορές, τουλάχιστον 121 ευρώ ανά μήνα, δηλαδή, 1452 ευρώ ετησίως.

Η ίδια εγκύκλιος προβλέπει, επίσης, περικοπή κατά 30% των συντάξεων, όσων έχουν αγροτικό εισόδημα μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ.

Στο κόκκινο βέλος η παράγραφος 3 του άρθρου 20 (που αφορά την απασχόληση συνταξούχων) του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85Α’ /12-5-2016) . Το συγκεκεκριμένο άρθρο τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 4670/28-2-20 (ΦΕΚ 43Α’),
μοιραστειτε το:

Comments are closed.