“Απαιτεί ανάκληση των απολύσεων στο άσυλο ανιάτων”

0
ΜΕΤΑ ΤΗ ΓΣΕΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ευθυγραμμιζόμενο με τη στάση της ΓΣΕΕ, μετά την ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας, και το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας «συμπαρίσταται και στηρίζει τον δίκαιο αγώνα των 5 απολυμένων εργαζομένων μέλη του Διοικητικού συμβουλίου του σωματείου εργαζομένων στο Ίδρυμα Απόρων Ανιάτων “Η Στέγη της Εκκλησιάς” και απαιτεί την άμεση επαναπρόσληψή τους».

Ειδικότερα, η ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας αναφέρει τα ακόλουθα:

«Το Ε.Κ. Καλαμάτας συμπαρίσταται και στηρίζει τον δίκαιο αγώνα των 5 απολυμένων εργαζομένων μέλη του Διοικητικού συμβουλίου του σωματείου εργαζομένων στο Ίδρυμα Απόρων Ανιάτων “Η Στέγη της Εκκλησιάς” και απαιτεί την άμεση επαναπρόσληψή τους, γιατί προστατεύονται σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγρ. 5Β του νόμου 1264/82.

Η καταγγελία της σχέσης εργασίας των προστατευομένων συνδικαλιστών στους οποίους ανήκουν οι παραπάνω συνάδελφοι μας, επιτρέπεται μόνο για τους περιοριστικά αναφερόμενους στο άρθρο 14 παρ. 10 του ν. 1264/82 λόγους, για την ύπαρξη των οποίων αποφασίζει η επιτροπή προστασίας συνδικαλιστικών στελεχών σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 1264/82.

Στην προκειμένη περίπτωση όπως μας καταγγέλθηκε δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι από το νόμο όροι και προϋποθέσεις για την απόλυση των συναδέλφων, γεγονός που καθιστά την καταγγελία της εργασιακής τους σύμβασης  παράνομη και γι’ αυτό άκυρη.

Οι απολύσεις των συναδέλφων μας εκτός των άλλων πλήττουν καίρια τον πυρήνα του συνδικαλιστικού δικαιώματος, αφού η διαφύλαξη των θέσεων εργασίας αποτελεί κορυφαία εκδήλωση της συνδικαλιστικής λειτουργίας και δράσης.

Καλούμε το ίδρυμα Απόρων Ανιάτων “Η Στέγη της Εκκλησίας” να ανακαλέσει τις απολύσεις και να αποκαταστήσει την ομαλή λειτουργία της εργασιακής σχέσης των συναδέλφων που διαταράχθηκε».

μοιραστειτε το:

Comments are closed.