Απαγορεύονται οι φωτιές το διάστημα από 1ης Μαΐου έως 31ης Οκτωβρίου

0

Με την υπ’ αριθ. 1/2019 Πυροσβεστική Διάταξη του Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Πελοποννήσου, Αρχυπύραρχου Θεόδωρου Λαρέζου, καθορίζονται τα χρονικά όρια για τη χρήση πυρός σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διάταξη, κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου, από 1ης Μαΐου 2019 μέχρι 31ης Οκτωβρίου 2019, απαγορεύεται:

  • Λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, η χρήση πυρός στα δάση και σε δασικές εκτάσεις, σε χορτολιβαδικές εκτάσεις, καθώς και σε βραχώδεις πετρώδεις εκτάσεις που βρίσκονται σε πεδινά εδάφη, σε ανώμαλα εδάφη και σε λόφους
  • Η καύση αγροτικών εκτάσεων, χωρίς την έκδοση άδειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και αφού ληφθούν τα οριζόμενα προληπτικά μέτρα που ορίζονται (άρθρο 5. παράγρ, 1 της 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης | ΦΕΚ 1459/30-11-2000 | όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 9 ΑΙ 2005 Πυροσβεστική Διάταξη).

Στην ίδια Πυροσβεστική Διάταξη σημειώνεται ότι “οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν έχουν εφαρμογή” στις παρακάτω περιοχές:

α. Στις περιοχές που υπάρχουν εγκεκριμένα σχέδια πόλεως ή καταλαμβάνονται από οικισμούς, που προϋπήρχαν του έτους 1923 ή πρόκειται περί οικοδομήσιμων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών.
Οι οικοπεδικοί και ακάλυπτοι χώροι που ευρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως και οικιστικών περιοχών, εμπίπτουν στα άρθρα της υπ’ αριθ. 4 Πυρ/κής Διάταξης (Φ.Ε.Κ, B’ 1346/2012)
β. Στις αλυκές.
γ. Στους αρχαιολογικούς χώρους και
δ, Στα λατομεία και ορυχεία.

μοιραστειτε το:

Comments are closed.