Απαγορεύεται πλέον το άναμμα φωτιών στην ύπαιθρο

0

Απαγορεύονται οι φωτιές “για οποιονδήποτε σκοπό στην ύπαιθρο και εντός δασών ή δασικών εκτάσεων ή πλησίον αυτών και μέχρι απόστασης 300 μέτρων”, σύμφωνα ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας, γιατί «λόγω των κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς σε δασικές — αγροτικές εκτάσεις, οικόπεδα και λοιπούς ακάλυπτους χώρους που βρίσκονται μέσα ή κοντά σε κατοικημένες περιοχές». Η απαγόρευση αφορά στη χρονική περίοδο, από 1ης Μαΐου 2019 μέχρι 31ης Οκτωβρίου 2019,

Όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση «κατόπιν των παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 23 του N-998/1979 “Περί προστασίας δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας”, απαγορεύεται να ανάβεται ή να διατηρείται φωτιά για οποιονδήποτε σκοπό στην ύπαιθρο και εντός δασών ή δασικών εκτάσεων ή πλησίον αυτών και μέχρι απόστασης 300 μέτρων, καθώς επίσης και η άσκηση διαφόρων δραστηριοτήτων που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, ενώ με το άρθρο 1 της 4/1987 Πυροσβεστικής Διάταξης, οι ιδιοκτήτες ή οι με οποιονδήποτε τρόπο εκμεταλλευτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, υποχρεούται στην αποψίλωση αυτών από τα ξηρά χόρτα και την απομάκρυνση τυχόν άλλων εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται μέσα σε αυτά, προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς».

Στην ανακοίνωση αναφέρονται ακόμα τα εξής: «Την ίδια υποχρέωση έχουν το Δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικά πρόσωπα, Οργανισμοί κ.λ.π., εφόσον είναι κάτοχοι τέτοιων χώρων.

Στους εν λόγω χώρους απαγορεύεται το άναμμα της φωτιάς, ιδιαίτερα κατά το χρονικό διάστημα από Μαΐου μέχρι 31 ης Οκτωβρίου κάθε έτους.

Οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με το Νόμο, όμως επιθυμητός στόχος θα πρέπει να είναι η επίδειξη ιδιαίτερης ευαισθησίας εκ μέρους όλων με προφανή σκοπό την αποφυγή δημιουργίας πυρκαγιών από αμέλεια, οι οποίες προκαλούν πολλές φορές καταστροφικές πυρκαγιές».

μοιραστειτε το:

Comments are closed.