Αντικαταστάσεις στις θέσεις Δ. Κουκούτση και Ι. Ζαφειρόπουλου

0
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Οι Θέσεις στον Σύνδεσμο Ύδρευσης και στις Επιτροπές από τις οποίες παραιτήθηκαν τόσο ο καταδικασθείς ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης “Χρυσής Αυγής”, πρώην βουλευτής της, Δημ. Κουκούτσης, όσο και ο Γιάννης Ζαφειρόπουλος, εκλεγείς με την παράταξη “Καλαμάτα ξεκινάμε” της Μαρίας Οικονομάκου, θα καλυφθούν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, που θα διεξαχθεί, τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020, στις 7 το βράδυ, στο αμφιθέατρο “Αλεξ. Κουμουνδούρος” της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, κεκλεισμένων των θυρών, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ακόμα το Δ.Σ. θα αποφασίσει την Αντικατάσταση του παραιτηθέντος -Κ. Αθανασόπουλου που τοποθετήθηκε Πρόεδρος στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ- τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Καλαμάτας “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας”.

Ωστόσο, στο Δ.Σ. δεν έχει έλθει -προς το παρόν- θέμα αντικατάστασης της Ελένης Αλειφέρη από τις θέσεις που κατέχει στις Επιτροπές, αλλά ούτε σχετικά με τη διατήρηση ή μη της θέσης της αντιδημάρχου, μετά την τοποθέτησή της ως Διοικήτρια στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας.

Το σημαντικότερο πάντως θέμα της συνεδρίασης του Δ.Σ. είναι η “Υποβολή προτάσεων και καθορισμός δράσεων για θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης φαινομένων παραβατικότητας”, με εισηγητή τον αντιδήμαρχο Γεώργιο Φάβα. Θέμα που έρχεται στο Δ.Σ. μετά το φόνο του 18χρονου Ρομά στην Πιπερίτσα του Δήμου Μεσσήνης και τα επεισόδια που ακολούθησαν τις επόμενες ημέρες.

Ειδικότερα, τα 19 θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. είναι τα εξής:

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

1. Αντικατάσταση παραιτηθέντος από τις θέσεις:
I. Εκπροσώπου του Δήμου Καλαμάτας στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης και Κοινοτήτων περιοχής Καλαμάτας.
II. α) τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. “Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)”,
β) αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας” και
γ) αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

2. Αντικατάσταση παραιτηθέντος τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Καλαμάτας “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας”. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

3. Εκλογή ενός αναπληρωματικού μέλους στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας από τη δημοτική παράταξη “Καλαμάτα Ξεκινάμε”. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)

4. Αντικατάσταση παραιτηθέντος τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Καλαμάτας “Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας”. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)

5. Αντικατάσταση παραιτηθέντος αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Καλαμάτας “Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Καλαμάτας”. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)

6. Ορισμός νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Ι.Δ. “Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)”. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Β. ΠΡΟΝΟΙΑΣ

7. Υποβολή προτάσεων και καθορισμός δράσεων για θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης φαινομένων παραβατικότητας. (Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος)

8. Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου Καλαμάτας με την Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα: «Συνεργασία και συντονισμός ενεργειών για την υλοποίηση του αντικειμένου της από 17/06/2020 δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου (Ι.Σ.Ν.) προς την Κ.Ε.Δ.Ε. με δικαιούχους τους Δήμους και τα Κοινωνικά Παντοπωλεία αυτών συνολικού ποσού 1.478.300 € για την ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων που επλήγησαν από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του Κορωνιού COVID-19». (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)

9. Έγκριση συμφωνητικού, ίδρυσης τοπικού προγράμματος: Special Olympics Hellas και Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)

10. Εγγραφή παιδιών στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)

11. Επί πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφών – επανεγγραφών παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)

12. Χορήγηση νέας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Δ΄ Παιδικού Σταθμού – Αναθεώρηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ζ΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

13. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων. (Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος)

14. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού, οικον. έτους 2020, Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγητές: κ. Μπασακίδης Νικόλαος, κ. Φάβας Γεώργιος)

15. Έγκριση οικονομικών στοιχείων 2ου τριμήνου οικον. έτους 2020. (Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος)

16. Παραχώρηση εκμετάλλευσης διαφημιστικών χώρων σε στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών – διενέργεια δημοπρασίας. (Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος)

17. Έγκριση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των αιτήσεων, επί της προκήρυξης για την παραχώρηση θέσης περιπτέρου – Παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του περιπτέρου. (Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος)

Δ. ΤΕΧΝΙΚΑ

18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συμπλήρωση επίστρωσης με κυβόλιθους στη Θουρία». (Εισηγητής: κ. Μπασακίδης Νικόλαος)

Ε. ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

19. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 34/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Κτηματική Καλαμάτας Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία “Διοκλής Α.Ε.”», η οποία αφορά στην έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Δυτικού Εμπορικού Κέντρου στη Συνοικία Αγίας Τριάδας Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Σκοπετέας Αναστάσιος)

μοιραστειτε το:

Comments are closed.