Ανασυγκρότηση του Δ.Σ. των Κυνηγών

0

ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΚΠΤΩΤΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΑΝΕΚΛΕΓΕΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Γ΄ΚΟΠ 

Το μονομελές πρωτοδικείο Πάτρας, το οποίο εκδίκασε τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσαν δύο μέλη της Γενικής συνέλευσης της 12ης Μαΐου με αίτημα την παράνομη συμμετοχή των κ.κ. Χριστοφόρου Ευάγγελο Ρουμελιώτη Γεώργιο, και Μεσσήνη Αθανάσιο στις εκλογές της της Γ’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου (ΚΟΠ), τους κήρυξε έκπτωτους, λόγω παράτυπης συμμετοχής στις εκλογές. Την θέση τους παίρνουν οι πρώτοι επιλαχόντες των εκλογών της 12η Μαΐου. Αναστασόπουλος Σπύρος, Παναγόπουλος Δημήτριος και Ζάγκλας Ανδρέας.

Μετά από αυτή την εξέλιξη και λίγες ημέρες μετά τις εκλογές της και τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού της Συμβουλίου, η Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου προχώρησε σε αλλαγές.

Να σημειωθεί ότι πριν από την εκλογική διαδικασία της 12ης Μαΐου πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση, κατά τη διάρκεια της οποίας οι 43 από τους 47 κυνηγετικούς συλλόγους της Πελοποννήσου ενέκριναν τόσο την υποψηφιότητα των Ευ. Χριστοφόρου, Αθ. Μεσσήνη και Γ. Ρουμελιώτη, οι οποίοι είχαν «κοπεί» αρχικά από την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή.

Η απόφαση του Δικαστηρίου, όμως, ήταν άλλη μετά την εκδίκαση της προσφυγής, κηρύσσοντάς τους έκπτωτους.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Γ΄ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μετά τις αρχαιρεσίες των μελών της Γ΄ ΚΟΠ που πραγματοποιήθηκαν κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 12η Μαΐου 2018 και κατόπιν της εκδόσεως της από 18-5-2018 Προσωρινής Διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας προέβη σε ανασυγκρότηση σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 21/18-5-2018 πράξη του. Ως εκ τούτου λοιπόν η σύνθεση του νέου Διοικητικού μας Συμβουλίου διαμορφώνεται ως εξής:

  • Πρόεδρος: Διαμαντόπουλος Άγγελος
  • Αντιπρόεδρος: Ζάγκλας Ανδρέας
  • Γενικός Γραμματέας: Παναγόπουλος Δημήτριος
  • Ταμίας: Γραμματσούλιας Παναγιώτης
  • Μέλος: Αναστασόπουλος Σπυρίδων
  • Μέλος: Καλλιάνος Ιωάννης
  • Μέλος : Πλιάγκος Χρήστος

ΕΙΧΑΝ ΚΗΡΥΧΘΕΙ ΕΚΠΤΩΤΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θυμίζουμε ότι στις 30 Ιανουαρίου 2018 με απόφαση του ∆ιευθυντή Συντονισμού και Επιθεώρησης ∆ασών της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου Νικολάου Μπακουλόπουλου, οι κ.κ. Χριστοφόρου Ρουμελιώτης και Μεσσήνης κηρύχθηκαν έκπτωτοι από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Γ´ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου (Γ´ Κ.Ο.Π.), καθώς φέρονται να «παρέβησαν κατ’ εξακολούθηση το καταστατικό της Ομοσπονδίας σε θέματα που σχετίζονται με την οικονομική διαχείριση και διοίκηση».

Με την ίδια απόφαση διορίστηκε επταμελής Προσωρινή ∆ιοικητική και ∆ιαχειριστική Επιτροπή στη Γ´ Κ.Ο.Π. στην οποία, εντός οκτώ (8) ημερών, τα έκπτωτα μέλη του ∆.Σ., με ευθύνη του προέδρου κ. Ευαγγέλου Χριστοφόρου ή του Γενικού Γραμματέα κ. Βασιλείου ∆άρμα, να παραδώσουν δια πρωτοκόλλου τη διοίκηση και οικονομική διαχείριση και άπασα την κινητή και ακίνητη περιουσία της Ομοσπονδίας.

Η απόφαση αναφέρει μεταξύ των άλλων ότι:

«Από τα ευρήματα των εκθέσεων της Επιτροπής διενέργειας οικονομικού – διαχειριστικού ελέγχου της Γ´ Κ.Ο.Π. για τις χρήσεις ετών 2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015 διαπιστώθηκε ότι ως μέλη των ∆.Σ. της Γ´ Κ.Ο.Π. κατά τα έτη 2009-2015 σε συνεργασία με τα εκάστοτε υπόλοιπα μέλη των ∆.Σ. παρέβησαν κατ’ εξακολούθηση το καταστατικό της Ομοσπονδίας σε θέματα που σχετίζονται με την οικονομική διαχείριση και διοίκηση.

Επίσης παρέλειψαν να απολογηθούν ως όφειλαν, στα πλαίσια των καθηκόντων τους, ως μέλη του ∆.Σ. της Γ´ Κ.Ο.Π. επί των ευρημάτων των εν λόγω οικονομικών – διαχειριστικών εκθέσεων ελέγχου καθώς και να αναζητήσουν τα ταμειακά ελλείμματα που διαπιστώθηκαν και καταγράφηκαν στις ανωτέρω εκθέσεις ελέγχου.

Ακόμη κατά τη διάρκεια της θητείας τους κατά το έτος 2017 και μετά την παραίτηση του Ταμία του ∆.Σ., προέβησαν στον ορισμό ως μέλους του ∆.Σ. και ανάθεση καθηκόντων αρχικά Ταμία και κατόπιν Γενικού Γραμματέα στον κ. Αθανάσιο Μεσσήνη κατά παράβαση των οριζομένων στο Καταστατικό της Ομοσπονδίας».

μοιραστειτε το:

Comments are closed.