Αναστασόπουλος: “Θεωρείτε ρεαλιστικό τον προϋπολογισμό;”

0

Ερώτηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 30ης Νοεμβρίου 2020 υπέβαλε για τη Δημοτική Αρχή, ο δημοτικός σύμβουλος της Παράταξης “Ανοιχτός Δήμος – Ενεργοί Πολίτες” Χρήστος Αναστασόπουλος.

“Θεωρείτε πραγματικά ρεαλιστικό τον προϋπολογισμό που καταθέτετε προς έγκριση;”, ρωτά ο κ. Αναστασόπουλος.

Η ερώτηση του κ. Αναστασόπουλου έχει ως εξής:

«Κατά κοινή ομολογία, οι ιδιαίτερα αυξημένες δαπάνες για την κάλυψη των αναγκών πρόληψης έναντι της πανδημίας και τα σημαντικής κλίμακας διαφυγόντα έσοδα, λόγω αυτής, επιδρούν ιδιαίτερα αρνητικά στα οικονομικά των Ο.Τ.Α. Όπως ήταν αναμενόμενο εδώ και μήνες – δεδομένου πως η κεντρική διοίκηση δεν ανταποκρίνεται στον επιθυμητό βαθμό στις εκκλήσεις της Κ.Ε.Δ.Ε. για οικονομική στήριξη – η κατάρτιση των προϋπολογισμών των δήμων με την υποχρέωση να είναι ισοσκελισμένοι, παρά το ταμειακό έλλειμμα που προέκυψε λόγω των έκτακτων δαπανών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, κατέστη δυσχερής. Δυσχέρεια που ενισχύθηκε από το ότι κατά το χρόνο κατάρτισης οι δημοτικές αρχές δεν ήταν δυνατό να γνωρίζουν την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών έως το τέλος του έτους, σε ένα τόσο ευμετάβλητο περιβάλλον.

Το γεγονός πως δόθηκε η δυνατότητα οι προϋπολογισμοί του 2021 να καταρτιστούν με βάση τα έσοδα του 2019 και όχι του 2020 καθιστά τεχνικά ευκολότερη την κατάρτιση ισοσκελισμένου προϋπολογισμού αλλά κρύβει το πρόβλημα και δεν απαντά στην ουσία του. Επίσης, ερωτηματικά, ως προς τον τρόπο διαχείρισή τους, δημιουργούν οι δύο περιπτώσεις κατά τις οποίες οι Ο.Τ.Α. εξαναγκάστηκαν σε εσωτερικό δανεισμό. Η μία περίπτωση αφορά τη δυνατότητα εκμετάλλευσης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 εσόδων «από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα για την κάλυψη των έκτακτων ανακυπτουσών αναγκών ανελαστικής λειτουργίας, που ανέκυψαν κατά την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που προκλήθηκαν από την πανδημία του κορωνοϊού», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη σχετική διάταξη. Ενώ, η άλλη περίπτωση αφορά νομοθετική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία προβλέφθηκε μεν η δυνατότητα επιχορήγησης των Ο.Τ.Α. από τον κρατικό προϋπολογισμό για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους, με σταδιακή όμως, από την 1η Ιανουαρίου 2022, παρακράτηση από την τακτική επιχορήγηση, δηλαδή, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, ποσού ίσου με το 60% επί των εισπραχθέντων ποσών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αλλά και την αβεβαιότητα που προκύπτει από το γεγονός πως οι αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας θα συνεχίσουν να υφίστανται και το 2021, για άγνωστο ακόμα διάστημα, την σε ισχύ παρακράτηση του 2% επί των Κ.Α.Π., υπέρ του λογαριασμού εξυγίανσης, καθώς και την πρόσφατη αρνητική εξέλιξη, σύμφωνα με την οποία στον κρατικό προϋπολογισμό προβλέπεται για το 2021 μειωμένη ειδική επιχορήγηση για τους Ο.Τ.Α. και μηδενική επιχορήγηση εδικά για τις δαπάνες που αφορούν την πανδημία και ως εκ τούτου οι Δήμοι θα κληθούν να τις καλύψουν από ίδιους πόρους, ρωτώ τη δημοτική αρχή:

  • Πρώτον, θεωρείτε πραγματικά ρεαλιστικό τον προϋπολογισμό που καταθέτετε προς έγκριση; Σας υπενθυμίζω, πως η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν δεν επιτρέπεται διότι καθιστούν επί της ουσίας τον προϋπολογισμό ελλειμματικό.
  • Δεύτερον, κάνατε χρήση της διάταξης εκμετάλλευσης εσόδων του δήμου από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα για την κάλυψη των έκτακτων ανακυπτουσών αναγκών αντιμετώπισης της πανδημίας; Και αν ναι, πως χειριστήκατε αυτή τη μορφή εσωτερικού δανεισμού κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού;
  • Τρίτον, σε προηγούμενη συνεδρίαση, και μετά από ερώτησή μου, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος παραδέχθηκε πως ο Δήμος μας έλαβε επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων με τον όρο σταδιακής, από την 1η Ιανουαρίου 2022, παρακράτησης από την τακτική επιχορήγηση ποσού ίσου με το 60% επί του εισπραχθέντος. Επί της ουσίας, ο Δήμος δανείστηκε από τον εαυτό του για να καλύψει χρηματοδοτικά κενά που δημιούργησε η πανδημία και δεν κάλυψε η κεντρική διοίκηση ως όφειλε. Ποιο είναι λοιπόν το συνολικό ποσό της επιχορήγησης αυτής, ποιο είναι το ποσό που θα παρακρατηθεί σταδιακά από το 2022 και πως χειριστήκατε αυτή την περίπτωση κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού;».
μοιραστειτε το:

Comments are closed.