Έργα πολιτισμού 7,6 εκ. € προγραμματισμένα για τη Μεσσηνία

0

Τον πλήρη κατάλογο με τα έργα πολιτισμού και την εξέλιξή τους ανά Περιφερειακή Ενότητα δημοσιοποίησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, με την ευκαιρία της καθόδου της υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη, σήμερα Τετάρτη (5/8/2020), στην Τρίπολη

Όσον αφορά στη Μεσσηνία το ύψος των προγραμματισμένων έργων ανέρχεται σε 7.656.043,02€, τα οποία αναλύονται ως κάτωθι:

Α.Ενταγμένα έργα στο ΠΕΠ/ΕΣΠΑ Πελοπόννησος 2014-20202.765.712,71€
Β.Υπό αξιολόγηση έργα στο ΠΕΠ /ΕΣΠΑ Πελοπόννησος 2014-20203.307.000,00€
Γ.Ενταγμένα έργα στο ΠΔΕ1.314.500,00€
Δ.Ενταγμένα έργα στο ΚΑΠ231.830,31€
Ε.Ενταγμένα έργα στους Ιδίους Πόρους37.000,00€
 7.656.043,02€

Επίσης υπάρχουν και προτάσεις για χρηματοδότηση έργων πολιτισμού ύψους 945.000,00€.

Αναλυτικά, τα έργα της Μεσσηνίας που είναι ενταγμένα σε προγράμματα και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός εκτέλεσής τους, έχουν ως εξής:

Α. Ενταγμένα έργα στο ΠΕΠ/ΕΣΠΑ Πελοπόννησος 2014-2020

ΔικαιούχοςΕίδος ΥποέργουΠ/ΥΠαρατηρήσεις
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΙΛΑ450.000,00€Ομαλή εξέλιξη: Έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης, αφαίρεσης επιχώσεων με ανασκαφική μέθοδο σε διάφορα σημεία της οχύρωσης, διαλογής και συγκέντρωσης λίθων σε σωρούς, εξυγίανσης της τοιχοποιίας με την αφαίρεση των αποσαθρωμένων κονιαμάτων, τη συμπλήρωση σπηλαιώσεων και την εκ νέου τοποθέτηση κονιάματος δομής. (ποσοστό προόδου φυσικού αντικ. ~15%) (Σημειώνεται ότι υπήρξε ανάσχεση του ρυθμού υλοποίησης κατά την εφαρμογή των μέτρων περιορισμού διάδοσης της πανδημίας)
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ250.000,00€Ομαλή εξέλιξη: Έχουν υλοποιηθεί μηχανικοί καθαρισμοί λιθοδομών (ξηροί καθαρισμοί με μηχανικά μέσα στην άνω όψη της λιθοδομής ολόκληρου του κεντρικού κτηρίου του Ανακτόρου), αποκοπή κλαδιών και ριζών επί των λιθοδομών, καθαρισμοί όλων των εσωτερικών χώρων του ανακτόρου, στερεώσεις λιθοδομών, εφαρμογή κονιαμάτων και ενεμάτων επί των λιθοδομών, εργασίες καθαρισμού και σωστικού-στερεωτικού χαρακτήρα στους εντοιχισμένους πίθους αποθήκευσης αρωματικού και κοινού ελαίου. Επίσης έγιναν τοπικές στερεώσεις (λ.χ. περιμετρικά σε βάσεις κιόνων), χωμάτινες προστατευτικές επικαλύψεις ρηγματώσεων επί των δαπέδων (ποσοστό προόδου φυσικού αντικειμ. ~15%) (Σημειώνεται ότι υπήρξε ανάσχεση του ρυθμού υλοποίησης κατά την εφαρμογή των μέτρων περιορισμού διάδοσης της πανδημίας)
 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ200.000,00€Ομαλή εξέλιξη: Έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες καθαρισμού, αφαίρεσης επιχώσεων με ανασκαφική μέθοδο σε διάφορα σημεία του πύργου, διαλογής και συγκέντρωσης λίθων και κεραμιδιών, εξυγίανσης της τοιχοποιίας με την αφαίρεση των αποσαθρωμένων κονιαμάτων, τη συμπλήρωση σπηλαιώσεων και την εφαρμογή κονιάματος δομής. (ποσοστό προόδου φυσικού αντικ. ~12%) (Σημειώνεται ότι υπήρξε ανάσχεση του ρυθμού υλοποίησης κατά την εφαρμογή των μέτρων περιορισμού διάδοσης της πανδημίας)
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΡΙΒΙΤΣΙΑΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ300.000,00€Ομαλή εξέλιξη: Υλοποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού του περιβάλλοντος χώρου του μνημείου, διαλογής λίθων και κεραμίδων, ανασκαφικής διερεύνησης σε ζώνη πλάτους 2μ. εξωτερικά του Καθολικού, όπου αποκαλύφθηκαν ταφές και δύο τοίχοι του νότιου προπύλου, αποχωμάτωσης με εκσκαφική μέθοδο ανατολικά και νότια του καθολικού. Επίσης, εργασίες στερέωσης και μορφολογικής αποκατάστασης της τοιχοποιίας, ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού με λιθοσυρραφές, βαθιά αρμολογήματα και εφαρμογή υδραυλικών ενεμάτων στον τρούλο και στο παράθυρο του διακονικού και αποκατάσταση του κεραμοπλαστικού διακόσμου στα σημεία αυτά. Βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες ανακεράμωσης των στεγών ενώ ολοκληρώνεται η αποκατάσταση και επικεράμωση του τρούλου. Στο εσωτερικό του Καθολικού λαμβάνονται άμεσα μέτρα συντήρησης των τοιχογραφιών με περιμετρική συγκράτηση κονιαμάτων, πλήρωση ρωγμών και χημικό-μηχανικό καθαρισμό αλάτων από τη ζωγραφική επιφάνεια.  (ποσοστό προόδου φυσικού αντικειμ. ~23%) (Σημειώνεται ότι υπήρξε ανάσχεση του ρυθμού υλοποίησης κατά την εφαρμογή των μέτρων περιορισμού διάδοσης της πανδημίας)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝΣτερέωση βραχωδών πρανών και θεμείωσης των τειχών του Κάστρου Κτυπαρισσίας στο Νομό Μεσσηνίας1.565.712,71€Εχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία. Εγκρίθηκε 24/07/2020 από τον Γενικό Γραμματέα ΥΠΠΟΑ το Πρακτικό Ι της Διεξαγωγής διαγωνισμού ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη (μέση έκπτωση 5,18 %)
2.765.712,71€

Β. Υπό αξιολόγηση έργα στο ΠΕΠ /ΕΣΠΑ Πελοπόννησος 2014-2020

ΈργοΔικαιούχοςΗμ. ΥποβολήςΠ/Υ
Αποκατάσταση Ι.Ν. Ταξιαρχών κάστρου Πολίχνης και του Οχυρωματικού του ΠεριβολουΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)9/7/2020800.000,00€
Αποκαταάσταση Ι.Ν. Παναγίτσας στην Αίπεια ΠΕ ΜεσσηνίαςΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)9/7/2020185.000,00€
Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Κυριακής Πηδήματος και Σύντήρηση ΤοιχογραφιώνΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)12/6/2020240.000,00€
Aναβάθμιση
αρχαιολογικού μουσείου Χωρας
ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
(ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
10/7/20202.082.000,00€
   3.307.000,00€

Γ. Ενταγμένα έργα στο ΠΔΕ

Τίτλος έργουΠ/ΥΠαρατηρήσεις
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΠΑΡΚΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΩΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ374.500,00€   Σύμβαση στα 285.000. Υλοποείται από Δ. ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΕΛΛΑ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ245.000,00€ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΦΑ, ΜΝΗΜΕΙΟ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΣΩΤΗΡΟΣ Τ.Κ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ245.000,00€ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΦΑ, ΜΝΗΜΕΙΟ. ΕΧΕΙ ΖΗΤΗΘΕΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 600.000 ΕΥΡΩ. ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΗ’ Ε.Π.Κ.Α. ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ350.000,00€ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
Αρχαίο τοίχος Ελαιοχωρίου Δήμου Καλαμάτας
Θολωτός τάφος Μάλθης δήμου Οιχαλίας
Ακρόπολη Μάλθης δήμου Οιχαλίας
Ελληνιστική Ακρόπολη στη θέση “Ελληνικό “ δήμου Οιχαλίας
Αποκάλυψη ρωμαϊκού ψηφιδωτού δήμου Οιχαλίας
Μονή Χελμού Χώρας Κέντρου (τ. Γαϊτσές)
Μονή Προφήτη Ηλία Βορείου Κέντρου
Ιερός Ναός Ταξιαρχών Κέντρου (τ. Μπίλιοβα)
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Δ.Ε. ΘΟΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ100.000,00€ ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
1.314.500,00€

Δ. Ενταγμένα έργα στο ΚΑΠ

Τίτλος έργουΠ/ΥΠαρατηρήσεις
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΑΠΌ ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ 8/2/1944 ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ 9ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.24.600,00€ Σε διαδικασία προς υλοποίηση 
ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩ ΔΩΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ50.000,00€ Σε διαδικασία προς υλοποίηση 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι.Ν. Κ ΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ31.375,97€ Σε διαδικασία προς υλοποίηση 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ Ι.Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ, Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ70.854,34€ Σε διαδικασία προς υλοποίηση 
Ωρίμανση μελετών για την αποκατάσταση του Πύργου Κουμουνδούρου, που βρίσκεται στη θέση Γαρμπελιά, στον Κάμπο Αβίας Π.Ε. Μεσσηνίας55.000,00€ Σε εξελιξη, έχει συναφθεί προγραμματική σύμβαση 
231.830,31€

Ε. Ενταγμένα έργα στους Ιδίους Πόρους

Τίτλος έργουΠ/ΥΠαρατηρήσεις
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
Η ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΙΑ
ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
25.000,00€ ΜΝΗΜΕΙΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΥΠ.ΠΟ.Α.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΔΗΜΙΟΒΗΣ Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ12.000,00€ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΗΣ.ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΤΕ ΜΕΛΕΤΗ
37.000,00€
Α/ΑΧΡΗΜ/ΣΗΤίτλος έργουΠ/ΥΠαρατηρήσεις
1ΚΑΠΑναστήλωση του μεταπυργίου μεταξύ των Πύργων 17 και 18 της βόρειας οχύρωσης της Αρχαίας Μεσσήνης (συνεργασία με Θέμελη ) 300.000,00€ 
2ΠΔΕΑποκατάσταση Ι. Ν. Αγίου Νικολάου στη θέση Μαυρίνιτσα, τ.κ. Σωτηριάνικων, δήμου Δυτικής Μάνης  ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ
3ΚΑΠΕκπόνηση μελέτης για την αποκατάσταση του διατηρητέου Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αμπελοκήπων, δήμου Πύλου – Νέστορος  
4ΠΔΕΑποκατάσταση Ιερών Μονών Δημίοβα -Μαρδάκι-Βελανιδιά500.000,00€ 
5ΚΑΠΑνασκαφικές έρευνες στην Αρχαία Θουρία50.000,00€ 
6ΠΔΕΤάφος Μαχάωνα, σκέπαστρο, γεωλογική μελέτη95.000,00€ 
945.000,00€

Τα έργα, στις πεντε Π.Ε. μπορείτε να τα δείτε στη συνέχεια:

μοιραστειτε το:

Comments are closed.