Έργα αποχέτευσης σε Θουρία, Λαίϊκα και Άνω Βέργα

0

Εντάχθηκε με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στο Πρόγραμμα “Φιλόδημος Ι” το έργο “Βελτίωσης αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Καλαμάτας”, με κύριο την ΔΕΥΑ Καλαμάτας.

Το έργο αφορά στην κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στους οικισμούς Θουρίας (δημιουργία δικτύου και σύνδεσή του με τον κεντρικό αγωγό λυμάτων), Λαιΐκων (επέκταση) και Άνω Βέργας (δημιουργία δικτύου), συνολικού μήκους 15,36 χιλιομέτρων, καθώς και στην εγκατάσταση compact μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στον οικισμό Άνω Βέργας.

Το έργο χρηματοδοτείται μέσω δανειακής σύμβασης, μεταξύ της ΔΕΥΑΚ και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με ποσόν 2.751.510,88 € και θα αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

μοιραστειτε το:

Comments are closed.