Στήριξη επιχειρήσεων με νέα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ

0

Η διαχείριση των 3 νέων Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020), που στοχεύουν στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ανατέθηκε στην Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος-Πελοποννήσου-Ηπείρου-Ιονίων Νήσων, μέσω του ΕΦΕΠΑΕ,όπως ανακοινώθηκε από το Επιμελητήριο Μεσσηνία

Αναλυτικά, οι νέες δράσεις είναι:

«Ψηφιακό Βήμα» (π/υ 50 εκατ. €) και «Ψηφιακό Άλμα» (π/υ 50 εκατ. €): αφορούν στην υποστήριξη πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων για στοχευμένες επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Στο πλαίσιο της δράσης «Ψηφιακό Βήμα», μπορούν να υποβληθούν επενδυτικά σχέδια από 5.000 € έως 50.000 €, ενώ στη δράση «Ψηφιακό Άλμα» από 55.000 € έως 400.000 €. Το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται σε 50% και καλύπτονται δαπάνες εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτους (hosting, σύνδεση στο Διαδίκτυο, υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης, μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος κ.α.).

«Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» (π/υ 150 εκατ. €): αφορά μεσαίες επιχειρήσεις για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων από 50.000 € έως 400.000 €. Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και για τη βελτίωση των εξαγωγικών τους δυνατοτήτων.

Με ποσοστό επιδότησης 50% θα χρηματοδοτηθούν δαπάνες που αφορούν στον σχεδιασμό, στην τυποποίηση και στην πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, στα μεταφορικά μέσα, καθώς και στην προμήθεια παραγωγικού εξοπλισμού και στο μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέου προσωπικού).

Οι Δράσεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Επικοινωνία – Πληροφορίες

  • Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα. Τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300. Εmail: infoepan@mou.gr. Ιστοσελίδες: www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr
  • Σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & των Περιφερειακών Μονάδων τους: www.efepae.gr
  • Επιμελητήριο Μεσσηνίας (παράρτημα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ): τηλ. 2721062200 http://www.messinianchamber.gr
  • Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Πάτρα): τηλ. 2610 622711 (εσωτ.8) https://www.diaxeiristiki.gr/
μοιραστειτε το:

Comments are closed.