Οι 200 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο Καλαμάτας

0

Υποβλήθηκαν από το Δήμο Καλαμάτας-μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας που τέθηκε στη διάθεση των Δήμων από το Υπουργείο Εργασίας- τα στοιχεία ειδικοτήτων σχετικά με 200 θέσεις κοινωφελούς εργασίας, οι οποίες κατανεμήθηκαν σε αυτόν.

Υπενθυμίζεται ότι θα απασχοληθούν προσωρινά υπάλληλοι όλων των κατηγοριών: ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 8 μηνών, θα απευθύνεται κυρίως σε μακροχρόνια ανέργους (βασική προϋπόθεση η κάρτα ανεργίας) και θα χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, περιλαμβάνει δε απασχόληση με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Η υποβολή αιτήσεων εκτιμάται ότι θα γίνει από Ιούνιο, ενώ όσοι επιλεγούν εκτιμάται πως θα αναλάβουν υπηρεσία μέχρι το Σεπτέμβριο.

Οι ειδικότητες που ζητεί ο Δήμος Καλαμάτας και ο αριθμός υπαλλήλων ανά ειδικότητα έχουν ως ακολούθως:

 • 3 Γεωπόνων ΠΕ
 • 2 Γεωλόγων ΠΕ
 • 2 Δασολόγων ΠΕ
 • 2 Περιβαλλοντολόγων ΠΕ
 • 15 Εργατών Πράσινου ΥΕ
 • 5 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ
 • 4 Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής ΤΕ
 • 2 Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων ΤΕ
 • 5 Γυψαδόρων / Καλουπατζήδων / Μπετατζήδων / Σοβατζήδων / Τεχνιτών Οικοδομικών Εργασιών / Τεχνικών Κατασκευών Μονώσεων ΔΕ
 • 3 Βοηθητικό Προσωπικό Οικοδομικών Εργασιών ΥΕ
 • 2 Βοηθητικό Προσωπικό Υδραυλικών Εργασιών ΥΕ
 • 2 Βοηθητικό Προσωπικό Σιδηρουργικών Εργασιών ΥΕ
 • 5 Ελαιοχρωματιστών ΔΕ
 • 2 Βοηθητικό Προσωπικό Ξυλουργικών Εργασιών ΥΕ
 • 2 Τεχνιτών Ξυλουργών ΔΕ
 • 1 Χειριστών Μηχανημάτων Έργου GRADER ΔΕ
 • 2 Χειριστών Μηχανημάτων Έργου JCB ΔΕ
 • 2 Βοηθών Ηλεκτρολόγων ΥΕ
 • 4 Ηλεκτρολόγων Εσωτερικών Εγκαταστάσεων και Κτιρίων Α΄ Ειδικότητας ΔΕ
 • 2 Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ΤΕ
 • 1 Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΕ
 • 2 Μηχανοτεχνίτες Οχημάτων ΔΕ
 • 2 Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων ΔΕ
 • 27 Βοηθητικών εργασιών καθαριότητας ΥΕ
 • 2 Οδηγών με Άδεια Οδήγησης Γ+Ε Κατηγορίας ή Οδηγών με Άδεια Οδήγησης Δ+Ε Κατηγορίας ΔΕ
 • 2 Ξεναγών ΔΕ
 • 4 Τουριστικών Επαγγελμάτων ΤΕ
 • 3 Φυσικής Αγωγής ΠΕ
 • 4 Πληροφορικής ΤΕ
 • 1 Φωτογράφων ΔΕ
 • 4 Διοικητικού / Διοικητικού Λογιστικού / Λογιστικής / Οικονομικού ΔΕ
 • 13 Διοικητικού / Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ
 • 7 Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΤΕ
 • 4 Διοικητικού / Διοικητικού – Οικονομικού ΤΕ
 • 2 Αγρονόμων Τοπογράφων ΠΕ
 • 2 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΕ
 • 2 Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΕ
 • 4 Ημερήσιοι Φύλακες / Φύλακες Σχολικών Μονάδων ΔΕ
 • 4 Βοηθητικό Φυλακτικό Προσωπικό ΥΕ
 • 4 Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΕ
 • 2 Λογιστικής / Οικονομικού / Οικονομικού Λογιστικού ΤΕ
 • 2 Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ
 • 3 Κοινωνικών Λειτουργών ΤΕ
 • 2 Κοινωνιολόγων ΠΕ
 • 2 Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ΤΕ
 • 12 Πληροφορικής ΔΕ
 • 1 Βοηθός Φαρμακείου ΔΕ
 • 2 Βιβλιοθηκονομίας – Αρχειονομίας ΠΕ
 • 2 Γενικών Καθηκόντων ΥΕ
 • 3 Πληροφορικής ΠΕ
 • 3 Αποθηκάριων ΔΕ
 • Αποθηκάριων ΥΕ 2
 • Βιβλιοθηκονόμων ΤΕ 2
 • Μηχανικών Η/Υ ΠΕ 1.
μοιραστειτε το:

Comments are closed.