Οι ειδικότητες στα Επαγγελματικά Λύκεια

0

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών (αριθ. απόφασης 100575/Δ3/15-6-2017, ΦΕΚ 2103/τ.Β’/19-6-2017) μετατρέπονται σε Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια τα μέχρι σήμερα λειτουργούντα ως Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια και καθορίζονται οι τομείς και οι ειδικότητες σε αυτά, που για την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου ορίζονται ως ακολούθως:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας με κωδικό 3611001 μετατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Καλαμάτας με κωδικό 3611001, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες:

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:

  • Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας:

  • Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Τομέας Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας:

  1. Αισθητικής Τέχνης
  2. Κομμωτικής Τέχνης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Αργολίδας με κωδικό 0211001 μετατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αργολίδας με κωδικό 0211001, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες:

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:

  • Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Τομέας Πληροφορικής:

  • Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων με κωδικό 2811001 μετατρέπεται σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων με κωδικό 2811001, με τους παρακάτω Τομείς και Ειδικότητες:

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:

  1. Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
  2. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Τομέας Πληροφορικής:

  1. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας:
  2. Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
μοιραστειτε το:

Comments are closed.