Νέα ψηφιακή εποχή για τις επιχειρήσεις

0

ΜΕ ΕΝΑ «ΚΛΙΚ» ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ

“Η λειτουργία της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Σύστασης Επιχειρήσεων (e-ΥΜΣ), από 23/07/2018 για το σύνολο της Επικράτειας, αποτελεί το πιο αποφασιστικό βήμα για τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή και το τέλος της γραφειοκρατίας”, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Επιμελητήριο Μεσσηνίας στην οποία προσθέτει:

Με την χρήση της πλατφόρμας αυτής, μέσω της ιστοσελίδας της e-ΥΜΣ (https://eyms.businessportal.gr/auth), κάθε επιχειρηματίας μπορεί από τον Υπολογιστή του (από γραφείο ή το σπίτι του) να συστήσει ηλεκτρονικά την Επιχείρησή του.

Σε πρώτη φάση μπορούν να συσταθούν μόνο Μονοπρόσωπες ΙΚΕ [ήδη, μέχρι 8/8/2018, έχουν συσταθεί πάνω από πενήντα (50) σε όλη την Ελλάδα] και σταδιακά θα μπορούν να συστήνονται όλες οι νομικές μορφές (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ-ΟΕ-ΕΕ)”.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

“Η Καινοτομία είναι ότι αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά:

  • Συντάσσεται το καταστατικό [μέσω της συμπλήρωσης συγκεκριμένων υποχρεωτικών πεδίων της εφαρμογής και με χρήση των προτύπων, που ανά νομική μορφή, ορίζονται στην ΥΑ 31637/2017 (ΦΕΚ 928 Β’)] το οποίο υπογράφεται επίσης ηλεκτρονικά, είτε με τη χρήση κωδικών των ιδρυτών στο TAXISNET (ηλεκτρονική υπογραφή), είτε με τη χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής.
  • Γίνεται έλεγχος και δέσμευση της επωνυμίας και διακριτικού τίτλου της επιχείρησης στο ΓΕΜΗ.
  • Χορηγείται αριθμός ΓΕΜΗ και Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης (ΚΑΚ) της σύστασης στο ΓΕΜΗ.
  • Δημιουργείται ο φάκελος στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.
  • Αποδίδεται ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης στο ΓΕΜΗ.
  • Λαμβάνεται ο ΑΦΜ της εταιρείας μέσω του Taxis
  • Χορηγείται προσωρινός κλειδάριθμος, ώστε η εταιρεία να λάβει άμεσα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στο TAXISNET.
  • Εγγράφεται η εταιρεία στο κατά τόπο αρμόδιο Επιμελητήριο.
  • Ενημερώνεται ο ΕΦΚΑ για τη σύσταση της εταιρείας.
  • Εκδίδονται ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα της εταιρικής σύμβασης και της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας και αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους αιτούντες τη σύσταση.

Αυτό είναι το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την μετάβαση στην Ψηφιακή Εποχή και έπεται συνέχεια,. Αφού έχουν γίνει δεκτές οι προτάσεις των Επιμελητηρίων και όπως ήδη έχει ανακοινωθεί, από τα αρμόδια Υπουργεία, έπεται το Ψηφιακό ΓΕΜΗ, όπου με τη χρήση των 150.000 ψηφιακών υπογραφών (που θα χορηγηθούν στις επιχειρήσεις) θα υποβάλλονται ψηφιακά οι Ισολογισμοί και τα λοιπά στοιχεία των εταιρειών στο ΓΕΜΗ, έτσι ώστε το Ψηφιακό ΓΕΜΗ να αποτελέσει το ηλεκτρονικό εργαλείο διεκπεραίωσης και ανάπτυξης της επιχειρηματικής δράσης.

Ας σημειωθεί ότι, μέχρι πριν μερικά χρόνια, για τη σύσταση μιας επιχείρησης, χρειάζονταν 127 γραφειοκρατικές διαδικασίες, επισκέψεις σε δεκάδες υπηρεσίες και μάλιστα με συνοδεία λογιστή και δικηγόρου και απαιτείτο χρόνος περίπου 1,5 μήνα.

Σήμερα, κυριολεκτικά με ένα «κλικ» στον υπολογιστή, ένα πρότυπο καταστατικού και με ηλεκτρονική διασύνδεση με τους εμπλεκόμενους φορείς, γίνεται πραγματικότητα η σύσταση μιας επιχείρησης.

Σε κάθε περίπτωση, τα Επιμελητήρια βρίσκονται στο πλευρό όλων των επιχειρήσεων και μπορούν να τους προσφέρουν την αναγκαία τεχνογνωσία σε αυτήν τη νέα ψηφιακή εποχή”.

μοιραστειτε το:

Comments are closed.