Νέα δικαστική απόφαση κατά της “ΤΕΡΝΑ”

0

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΧΟΥΝΗ

Το Ειρηνοδικείο Τριπόλεως με νέα απόφασή του (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) δέχθηκε αίτηση των αδελφών-τέκνων Θεμιστοκλή Πολλάλη για την προστασία δύο ακινήτων τους εμβαδού 14.914,00 τ.μ. και 16.431,87τ.μ. που βρίσκονται στην Παλαιόχουνη και στη χωροθετημένη περιοχή για την κατασκευή του έργου “Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ”.

Όπως αναφέρει ο δικηγόρων των αιτούντων Τάκης Γατσόπουλος «απαγόρευσε στην καθής μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί της πιο πάνω αιτήσεως που συζητείται στις 22-6-2018, την περίφραξή τους (παρά τις άδειες που είχε λάβει) και γενικότερα αλλοίωση της μορφολογίας του εδάφους τους ως έχει μέχρι σήμερα»

Είχε προηγηθεί απόφαση του Ειρηνοδικείου Τριπόλεως με αριθμό 217/2018 (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) με την οποία δέχθηκε στο σύνολό της αίτηση των αδελφών Μπέζου κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Περιβαλλοντική Πελοποννήσου Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» με μοναδικό μέτοχο την «ΤΕΡΝΑ ΑΒΕΤΕ». (Δείτε εδώ).

Ειδικότερα, ο Τάκης Γατσόπουλος σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων για την υπόθεση των αδελφών-τέκνων Θεμιστοκλή Πολλάλη ,γνωρίζει τα ακόλουθα:

«Ο Ειρηνοδίκης Τριπόλεως με Διάταξή του επί της με αριθμό καταθέσεως 194/8-6-2018 αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων των αδελφών-τέκνων Θεμιστοκλή Πολλάλη για την προστασία δύο ακινήτων τους εμβαδού 14.914,00τ.μ. και 16.431,87τ.μ. που βρίσκονται στην Παλαιόχουνη και στη χωροθετημένη περιοχή για την κατασκευή του έργου «Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ» κατά της α.ε. «Περιβαλλοντική Πελοποννήσου Μ.Α.Ε.» της οποίας μοναδική μέτοχος είναι η α.ε. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ», που απόκτησε «επί χάρτου» με τη μεθοδολογία των γνωστών πλέον τίτλων της, απαγόρευσε στην καθής μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί της πιο πάνω αιτήσεως που συζητείται στις 22-6-2018, την περίφραξή τους (παρά τις άδειες που είχε λάβει) και γενικότερα αλλοίωση της μορφολογίας του εδάφους τους ως έχει μέχρι σήμερα, επιτρέποντας παράλληλα σε αυτήν την πεζή είσοδο μόνο για τη διενέργεια μετρήσεων, αποτυπώσεων, φωτογραφήσεων, δειγματοληψιών και άλλων ανάλογων εργασιών, που όμως δεν θα κωλύουν ή εμποδίζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την πρόσβαση, παραμονή και εργασία των αιτούντων, καθώς επίσης και την εκμετάλλευση και χρήση τους από τους αιτούντες, ιδίως ως προς τα τυχόν καλλιεργούμενα τμήματά τους».

μοιραστειτε το:

Comments are closed.