Με ΦΠΑ για τον… άλλο κόσμο

0

ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ ΦΟΡΟΣ 24% ΑΛΛΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΑΦΗΣ ΕΚΤΑΦΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΑΘΕΡΑ

Αν και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, στην τελευταία (14/3/18) συνεδρίασή της αποφάσισε -ακολουθώντας οδηγία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων- την επιβολή ΦΠΑ 24% στα τέλη ταφής και εκταφής, το μέχρι τώρα καταβαλλόμενο ποσό γι’ αυτές τις πράξεις, δεν αυξάνεται.

Κι αυτό διότι η Οικονομική Επιτροπή μείωσε τα τέλη τόσο, ώστε προστιθέμενο στο μειωμένο ποσό το 24% που αντιστοιχεί στον ΦΠΑ, το τελικό κόστος στα τέλη ταφής και εκταφής που καταβάλλεται στο Δήμο, να μην μεταβάλλεται.

Έτσι, από τούδε και στο εξής τα έσοδα του δήμου από τα τέλη ταφής και εκταφής μειώνονται κατά 24%, απορροφώντας τις αυξήσεις που επιβάλλονται από το ΦΠΑ.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έκρινε ότι ο Δήμος δεν μπορεί να εξαιρείται του ΦΠΑ για τις ταφές και τις εκταφές, πράξεις για τις οποίες στους ιδιώτες επιβάλλεται ο συγκεκριμένος φόρος.

μοιραστειτε το:

Comments are closed.