Ενημέρωση για χρηματοδοτικά Προγράμματα

0

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση για τις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) διοργανώνουν το Επιμελητήριο Μεσσηνίας σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ). Ο ΕΦΕΠΑΕ είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, με αντικείμενο τη Διαχείριση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων, αποτελούμενος από 7 εταίρους (ενδιάμεσους φορείς του Γ΄Κ.Π.Σ.

Η εκδήλωση που θα γίνει την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018, στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Μεσσηνίας (πλατεία 23ης Μαρτίου, Καλαμάτα) θα γίνει ενημέρωση για τις δράσεις του ΕΠΑνΕΚ

  • «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και
  • «Επιχειρούμε Έξω»

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση της δράσης και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους.

  • Δείτε για το Πρόγραμμα του ΕΠΑνΕΚ εδώ
  • Μάθετε για τον ΕΦΕΠΑΕ εδώ
μοιραστειτε το:

Comments are closed.