Νέοι Διευθυντές και Προϊστάμενοι στο Δήμο Καλαμάτας

0

ΚΑΡΑΤΟΜΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ΝΙΚΟΣ ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ

Οι αλλαγές στην Πολεοδομία, τόσο σε επίπεδο διεύθυνσης, όσο και σε επίπεδο προϊσταμένων, ελκύουν το ενδιαφέρον, σε συνδυασμό με την ανάθεση στο Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών και Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Βασίλη Τζαμουράνη, το έργο της άσκησης της εποπτείας (και) στη συγκεκριμένη Διεύθυνση.

Προφανώς αυτός ο σχεδιασμός έχει να κάνει με την προ τριμήνου υποβολή γραπτής παραίτησης τής μέχρι τώρα διευθύντριας της Πολεοδομίας, Παναγιώτας Κουράκλη, όταν -σύμφωνα με πληροφορίες μας- είχε δεχθεί τις παρατηρήσεις του δημάρχου, στον οποίο είχε προσφύγει δημότης ο οποίος διατύπωσε τα παράπονά του, επειδή χρόνιζε υπόθεσή του στην Πολεοδομική Υπηρεσία.

Από τότε φυσικά άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την αντικατάστασή της κας Κουράκλη. Η συγκεκριμένη θέση τυπικά παρέμεινε κενή, καθώς δεν ορίστηκε προϊσταμένη της Διεύθυνση Πολεοδομίας, αλλά ουσιαστικά η Χριστίνα Λυκουργιά, η οποία ορίστηκε Αναπληρώτρια Προϊσταμένη, είναι η ισχυρή γυνή στην υπηρεσία, καθώς είναι και προϊσταμένη στο Τμήμα Ελέγχου Νομιμότητας Κατασκευών και Αυθαιρέτων της Διεύθυνση Πολεοδομίας.

Βεβαίως θα βρίσκεται στη σκιά του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών και Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Βασίλη Τζαμουράνη, στον οποίον ανατέθηκε «το έργο της άσκησης της εποπτείας στις Διευθύνσεις που ασχολούνται με τεχνικό αντικείμενο και ιδιαίτερα στις Διευθύνσεις Πολεοδομίας, Προγραμματισμού – Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων καθώς και Γεωτεχνικών».

Η Παναγιώτα Κουράκλη ορίστηκε Προϊσταμένη στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και

Η Αικατερίνη Βαρβουτσή Προϊσταμένη Διεύθυνση ΚΕΠ

Να σημειωθεί ότι αίσθηση σημείωσε η καρατόμηση του Νίκου Πατσαρίνου, παρά την 30ετή και πλέον προϋπηρεσία του στο Δήμο, από την ούτως ή άλλως άσχετη με το πτυχίο του Πολιτικού Μηχανικού που κατέχει θέση του Προϊσταμένου του Τμήματος Αστυνόμευσης και Φύλαξης της Δημοτικής Αστυνομίας.

Εξάλλου, σύμφωνα με πληροφορίες μας, ειχε εκφράσει την επιθυμία της να απαλλαγεί των καθηκόντων της προϊσταμένης του Τμήματος Ελέγχου Νομιμότητας Κατασκευών και Αυθαιρέτων της Πολεοδομίας, η Νίκη Κομπότη (σύζυγος του Αστυνομικού Διευθυντή Μεσσηνίας Παν. Πούπουζα), πολιτικός μηχανικός, με πολυετή προϋπηρεσία στο Δήμο Καλαμάτας.

Έτσι, αντικαταστάθηκε από την Χριστίνα Λυκουργιά, η οποία ορίστηκε παράλληλα και Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνση Πολεοδομίας.

Ειδικότερα:

Από την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018, τίθεται σε ισχύ Απόφαση του Δημάρχου (ΑΔΑ: Ω8ΦΕΩΕΕ-ΩΨΧ) με το ακόλουθο περιεχόμενο:

 Α) ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

1. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Προϊσταμένη: Κουράκλη Παναγιώτα του Νικολάου , Κατηγορίας / Κλάδου ΠΕ06 Τοπογράφων – Μηχανικών, με βαθμό Α΄

2. Διεύθυνση ΚΕΠ

Προϊσταμένη: Βαρβουτσή Αικατερίνη του Ιωάννη, Κατηγορίας / Κλάδου ΠΕ Τοπογράφων – Μηχανικών, με βαθμό Α΄

Β) ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Διεύθυνση Πολεοδομίας

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Λυκουργιά Χριστίνα του Γεωργίου, Κατηγορίας / Κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, με βαθμό Α΄

Γ) Αναθέτουμε στο Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών και Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή κ. Βασίλειο Τζαμουράνη το έργο της άσκησης της εποπτείας στις Διευθύνσεις που ασχολούνται με τεχνικό αντικείμενο και ιδιαίτερα στις Διευθύνσεις Πολεοδομίας, Προγραμματισμού – Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων καθώς και Γεωτεχνικών. Η άσκηση εποπτείας συνίσταται στα εξής:

  • Στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων (μηχανικών, τεχνικών, πολιτών) με τις εν λόγω Διευθύνσεις
  • Στην πρόταξη Υποθέσεων και γενικά στον καθορισμό προτεραιότητας σε έργα που συνδέονται με την ανάπτυξη, τις επενδύσεις ή είναι δημοτικού ή δημοσίου συμφέροντος
  • Στη σύνταξη απαντήσεων σε αιτήματα πολιτών και στην καλύτερη δυνατή συνεργασία με τις Ανεξάρτητες Αρχές
  • Στην εισήγηση προς το Δήμαρχο σχετικά με μετακινήσεις τεχνικών Υπαλλήλων μεταξύ Διευθύνσεων ή Τμημάτων με τεχνικό αντικείμενο
  • Στη συνέργεια μεταξύ Δημοτικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημοτικών Νομικών Προσώπων σχετικά με τα τεχνικά έργα (ΔΕΥΑΚ, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, ΚΑΚ – ΒΙΣΦΑΚΑ, Διοκλής ΑΕ)».

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Επίσης, από τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 τέθηκε σε ισχύ Απόφαση του Δημάρχου (ΩΜΒΗΩΕΕ-1Α9) με το εξής περιεχόμενο:

Α) ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

1) Διεύθυνση Προγραμματισμού – Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων / Τμήμα Τουρισμού

Προϊσταμένη: Τούντα Ειρήνη του Μαρίνη , Κατηγορίας / Κλάδου ΠΕ 01 Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό Α΄

2) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Μελετών , Τοπογραφικών Αποτυπώσεων και Εφαρμογών

Προϊστάμενος: Νασόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου, Κατηγορίας / Κλάδου ΠΕ04 Αρχιτεκτόνων, με βαθμό Α΄

3) Διεύθυνση Πολεοδομίας / Τμήμα Ελέγχου Νομιμότητας Κατασκευών και Αυθαιρέτων

Προϊσταμένη: Λυκουργιά Χριστίνα του Γεωργίου , Κατηγορίας / Κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, με βαθμό Α΄

4) Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας / Τμήμα Αστυνόμευσης και Φύλαξης

Προϊστάμενος: Ζαμπάρας Αθανάσιος του Ιωάννη , Κατηγορίας / Κλάδου ΠΕ Γεωπονικού – Γεωτεχνικού, με βαθμό Α΄, με παράλληλα καθήκοντα στη Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων

Β) ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

1) Διεύθυνση Διοικητικών / Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων και Νομικών Προσώπων

Αναπληρωτής Προϊστάμενος: Αλεξανδρόπουλος Χρήστος του Νικολάου, Κατηγορίας /Κλάδου ΔΕ01 Διοικητικών, με βαθμό Α΄

2) Διεύθυνση ΚΕΠ / Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

Αναπληρωτής Προϊστάμενος: Σταθόπουλος Αθανάσιος του Θεοδώρου, Κατηγορίας /Κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, με βαθμό Α΄, με παράλληλα καθήκοντα στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών – Υπηρεσία Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε) της ιδίας Διευθύνσεως.

Όταν οι προϊστάµενοι Τµηµάτων τοποθετούνται µε παράλληλα καθήκοντα σε Τµήµατα της ιδίας ∆ιευθύνσεως ή άλλων ∆ιευθύνσεων, τα καθήκοντα αυτών καθορίζονται από τον Γενικό Γραµµατέα.

μοιραστειτε το:

Comments are closed.